Nieuws

Je bent hier:Home|Nieuws
Nieuws2022-11-04T18:54:53+00:00
1703, 2023

Start participatie inwoners Eemland binnen Samen Sterker

17 maart 2023|Categorieën: nieuws, uitgelicht|

In de afgelopen periode heeft het netwerk Samen Sterker Eemland zich georiënteerd op hoe inwoners meer betrokken kunnen worden bij de thema’s en projecten. Samen Sterker Eemland wil immers werken aan een gezonde toekomst voor inwoners van haar regio. Als eerste stap in deze oriëntatie zijn Arnold Klomp en Nicole Mellor van PGO-support betrokken [...]

603, 2023

Werksessie Integraal zorgakkoord

6 maart 2023|Categorieën: nieuws|

Afgelopen donderdag 16 februari stonden de bestuurders en themacoördinatoren van Samen Sterker stil bij wat het integraal zorgakkoord (IZA) betekent voor de samenwerking binnen het netwerk in de regio Eemland. Welke gezamenlijke opgaven hebben we? Waar liggen de kansen en uitdagingen en hoe kunnen we vanuit IZA onze thema’s binnen Samen Sterker verder aanscherpen [...]

2302, 2023

Passende zorg voor ouderen dankzij verbinding zorgprofessionals

23 februari 2023|Categorieën: Kwetsbare ouderen, nieuws, slider-home, uitgelicht|

Als aanjagers van het thema kwetsbare ouderen binnen Samen Sterker Eemland weten Astrid Posthouwer, bestuurder bij Meander Medisch Centrum en Ilse Zuurhout, themacoördinator kwetsbare ouderen, als geen ander dat er een grote opgave op tafel ligt. Met in de toekomst meer ouderen die zorg nodig hebben en minder mensen om die zorg te geven, [...]

1402, 2023

Specialisten Ouderengeneeskunde ONTiE tekenen convenant

14 februari 2023|Categorieën: Kwetsbare ouderen, nieuws, uitgelicht|

In december werd het Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland (ONTiE) een feit. Bestuurders van Eemlandse VVT-organisaties zetten hun handtekening onder het ONTiE-convenant. En in deze weken maakt ONTiE een mooie vervolgstap: ook de specialisten ouderengeneeskunde (SO) van de aangesloten VVT-organisaties zetten hun handtekening onder het convenant. Manon Crull, SO bij Silverein zette als eerste [...]

902, 2023

Start pilot proactieve zorgplanning in de regio

9 februari 2023|Categorieën: Kwetsbare ouderen, nieuws, slider-home, uitgelicht|

Hoevelaken – Op 7 februari vond in Hoevelaken de startbijeenkomst plaats van de pilot ‘proactieve zorgplanning in de regio Eemland’. In deze pilot gaan mensen in gesprek met zorgverleners over welke voorkeuren zij hebben voor toekomstige zorg en behandeling. Proactieve zorgplanning (PZP), ook wel Advance Care Planning genoemd, stelt mensen in staat om doelen [...]

1101, 2023

Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland van start

11 januari 2023|Categorieën: Kwetsbare ouderen, nieuws, uitgelicht|

Specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen in de regio Eemland werken binnen Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland (ONTiE) samen om de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen goed te organiseren. ONTiE is deze maand van start gegaan en verbindt ruim 160 huisartsen en een kleine 30 specialisten ouderengeneeskunde in de regio. Door expertise op het gebied van [...]

1912, 2022

Eemlandse VVT-organisaties tekenen convenant Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland ONTiE

19 december 2022|Categorieën: Kwetsbare ouderen, nieuws, uitgelicht|

Bestuurders van Eemlandse VVT-organisaties zetten vrijdag 16 december hun handtekening onder het convenant Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland ONTiE.   Met het ondertekenen van het convenant gaan de zorgorganisaties binnen netwerk ONTiE nog intensiever samenwerken om samen de zorg voor kwetsbare ouderen in de regio Eemland goed te kunnen blijven organiseren. Via de huisarts [...]

512, 2022

Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland in de steigers

5 december 2022|Categorieën: Kwetsbare ouderen, nieuws|

Op vrijdag 2 december kwam de projectgroep Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland (ONTiE) bijeen om een finale klap te geven op werkafspraken die de afgelopen periode vorm hebben gekregen. Werkafspraken die ervoor zorgen dat specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen samen de zorg voor kwetsbare ouderen in regio Eemland goed kunnen organiseren. Door expertise op het [...]

112, 2022

Eemlandse ggz-instellingen tekenen samenwerkingsconvenant

1 december 2022|Categorieën: nieuws, Psychische kwetsbaarheid, uitgelicht|

Directeuren van acht ggz-instellingen in Eemland hebben een handtekening gezet onder een samenwerkingsconvenant. Het is voor het eerst dat ggz-instellingen in Eemland dit doen. Zij gaan intensiever samenwerken om Eemlanders met psychische problemen passende zorg en ondersteuning te bieden. Tijdens een bijeenkomst op 24 november hebben de directies van de Hoop ggz, GGz Centraal, [...]

710, 2022

Ontmoet programmamanager Larissa Frank

7 oktober 2022|Categorieën: nieuws, uitgelicht|

Binnen Samen Sterker Eemland vindt samenwerking plaats met veel verschillende betrokkenen. Deze keer is het woord aan Larissa Frank. Sinds april 2022 is Larissa Frank programmamanager van het Gezondheidsakkoord voor de regio Eemland Samen Sterker. Zij werkt samen met een vast team vanuit de gezondheidspartners. Wat spreekt jou aan in het samenwerkingsverband Samen Sterker? “Het [...]

2009, 2022

Hackaton Valpreventie

20 september 2022|Categorieën: nieuws, Preventie|

In het kader van het regionale samenwerkingsproject Valpreventie vond op 19 september een hackathon plaats in het Meander Medisch Centrum. Een delegatie van samenwerkingspartners in de regio maakte een start om de doelstellingen en wensen wat betreft valpreventie in kaart te brengen. Een afvaardiging van zowel de gemeenten in de regio Eemland, Meander Medisch [...]

109, 2022

Themajaarplannen 2022-2023

1 september 2022|Categorieën: nieuws|

Tijdens een gezamenlijke werksessie op donderdag 25 augustus is met leden vanuit het bestuurlijk en tactisch overleg van de partner organisaties gesproken over de themajaarplannen voor 2022-2023. De themajaarplannen vormen een vertrekpunt voor de invulling van de thema’s. Christiaan Katsma (Huisartsen Eemland) opende samen met programmamanager Larissa Frank de werksessie. Bij elk thema is besproken [...]