Nieuws

Nieuws2022-11-04T18:54:53+01:00
2009, 2023

Mooie opkomst en opbrengst voor regioplan Eemland

20 september 2023|Categories: nieuws, project themas, uitgelicht|

Samen Sterker kijkt tevreden terug op de eerste werksessie over het regioplan Eemland op dinsdag 19 september in het Huis van Leusden. De sessie was de eerste in een serie van drie werksessies om te komen tot een regioplan, zoals vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) aan de regio’s wordt gevraagd. De belangrijkste conclusie van [...]

1909, 2023

Update verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra

19 september 2023|Categories: nieuws, Psychische kwetsbaarheid|

Enige tijd geleden vond de startbijeenkomst van het verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra plaats. Dit is een opdracht vanuit het integraal zorgakkoord dat we binnen Samen Sterker Eemland vormgeven in het thema psychische kwetsbaarheid.  De afgelopen tijd was het wat stil rond het verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra, maar er is zeker niet stil gezeten. In deze update brengen we [...]

1409, 2023

Vacature: programmamanager Samen Sterker

14 september 2023|Categories: nieuws|

Het netwerk Samen Sterker Eemland is per 1 januari 2024 op zoek naar een: Programmamanager 32 uur per week, voor de periode van drie jaar (2024-2026) Over Samen Sterker De gezondheid van inwoners in Eemland is belangrijk, iedereen heeft recht op goede zorg en ondersteuning, die betaalbaar en toegankelijk is. Binnen Samen Sterker werken [...]

2908, 2023

Van Regiobeeld naar Regioplan Integraal Zorgakkoord

29 augustus 2023|Categories: nieuws|

Plannen voor 2024 -2026 Samen Sterker Eemland legt de basis voor komende jaren Samen Sterker Eemland heeft een gezamenlijke opdracht vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) om uiterlijk 1 januari 2024 een regioplan op te leveren. In dit regioplan worden de conclusies van het regiobeeld over de gezondheidssituatie in Utrecht vertaalt in regionale opgaven, afspraken en [...]

2808, 2023

Samenwerken aan zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

28 augustus 2023|Categories: nieuws|

Ruim veertig procent van de Nederlanders heeft ooit psychische klachten gehad. Soms kort en soms langdurig. Het is dus niet verwonderlijk dat psychische kwetsbaarheid één van de thema’s is waar binnen Samen Sterker Eemland domeinoverstijgend aan wordt gewerkt. De afgelopen maanden zijn er mooie stappen gezet, mede dankzij de sturende kracht van Linda Honig, IZA netwerk [...]

1007, 2023

Strategiesessie regioplan Integraal Zorgakkoord

10 juli 2023|Categories: nieuws|

Hoe geven we binnen Samen Sterker Eemland invulling aan de gezamenlijke opdracht vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) om een regioplan te maken? En welke transformatie hebben we voor ogen? Dit waren de vragen die centraal stonden tijdens de tweede strategiesessie van dit jaar van de bestuurders en themacoördinatoren van Samen Sterker Eemland. Naast de leden [...]

1007, 2023

Project Proactieve Zorgplanning in de regio afgerond. ‘De basis is er’

10 juli 2023|Categories: Kwetsbare ouderen, nieuws, uitgelicht|

Eind 2024 werkt iedereen in de regio met de werkafspraken Proactieve Zorgplanning. Dé stip op de horizon van het project ‘Proactieve Zorgplanning in de regio’, één van de programma’s van Samen Sterker Eemland. Zodat alle inwoners van Eemland voor wie het nodig is, hebben nagedacht over hun wensen en grenzen voor toekomstige zorg en behandeling. [...]

707, 2023

Gezondheidssituatie regio Utrecht in beeld

7 juli 2023|Categories: nieuws|

De vraag naar zorg en ondersteuning in de regio Utrecht stijgt. Onder ouderen én jongeren. Er zijn grote verschillen tussen en binnen gemeenten in de regio. Dat blijkt uit het regiobeeld dat inwoners, gemeenten, GGD regio Utrecht, zorg- en welzijnsaanbieders en Zilveren Kruis hebben gemaakt. Iedereen in de regio Utrecht streeft naar een positieve [...]

1306, 2023

Startbijeenkomst verkennend gesprek Samen Sterker Eemland

13 juni 2023|Categories: nieuws, Psychische kwetsbaarheid|

Op 30 mei vond de startbijeenkomst voor het verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra plaats. Bij de bijeenkomst waren vanuit 25 verschillende organisaties huisartsen, sociaal domein-medewerkers, ggz-medewerkers, ervaringsdeskundigen, leden van de wijkraad en de zorgverzekeraar aanwezig. De bijeenkomst was gericht op kennismaken, samenwerken en een start maken met het verkennend gesprek. Een van de belangrijke speerpunten in [...]

1306, 2023

Oncolokaal en Samen Sterker Eemland gaan samen verder

13 juni 2023|Categories: Chronische aandoeningen, nieuws, uitgelicht|

Drie jaar geleden is OncoLokaal ontstaan uit een initiatief van zorgprofessional Caspar Tittse en ervaringsdeskundige Désiré Paschedag. Het is uitgegroeid tot hét oncologiezorgnetwerk waar verschillende partijen en (zorg)professionals uit de regio Eemland samenwerken. Inmiddels zijn ruim 70 (!) gekwalificeerde zorgprofessionals aangesloten en het netwerk blijft groeien. Met elkaar ondersteunen zij mensen met kanker en [...]

706, 2023

Terugkijken: online seminar kwetsbare ouderen

7 juni 2023|Categories: Kwetsbare ouderen, nieuws|

Afgelopen dinsdag 6 juni vond het online seminar plaats over het thema kwetsbare ouderen. Geïnteresseerden zorgprofessionals uit Eemland werden bijgepraat over de ontwikkelingen binnen de regionale samenwerking rondom kwetsbare ouderen. Met een korte introductie op het netwerk Samen Sterker startte themacoördinator Ilse Zuurhout het seminar. Vervolgens praatte Rafaëlle van Gijssel, projectleider ONTiE, de deelnemers [...]

106, 2023

ONTiE Basis afgerond – Start ONTiE Wlz Zorg

1 juni 2023|Categories: Kwetsbare ouderen, nieuws|

Vandaag, 1 juni, start ONTiE Wlz Zorg, het vervolg op ONTiE Basis. In april is ONTiE Basis opgeleverd. Met een actualiseringsslag van regionale transmurale werkafspraken (RTA) is de continuïteit van de beschikbaarheid van de SO-functie in VVT-instellingen geborgd. Specialisten ouderengeneeskunde (SO) en huisartsen kunnen zo samen de zorg voor kwetsbare ouderen in regio Eemland [...]