window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-248603622-1');

Nieuws

Nieuws2022-11-04T18:54:53+01:00
1007, 2023

Project Proactieve Zorgplanning in de regio afgerond. ‘De basis is er’

10 juli 2023|Categories: Kwetsbare ouderen, nieuws, uitgelicht|

Eind 2024 werkt iedereen in de regio met de werkafspraken Proactieve Zorgplanning. Dé stip op de horizon van het project ‘Proactieve Zorgplanning in de regio’, één van de programma’s van Samen Sterker Eemland. Zodat alle inwoners van Eemland voor wie het nodig is, hebben nagedacht over hun wensen en grenzen voor toekomstige zorg en behandeling. [...]

707, 2023

Gezondheidssituatie regio Utrecht in beeld

7 juli 2023|Categories: nieuws|

De vraag naar zorg en ondersteuning in de regio Utrecht stijgt. Onder ouderen én jongeren. Er zijn grote verschillen tussen en binnen gemeenten in de regio. Dat blijkt uit het regiobeeld dat inwoners, gemeenten, GGD regio Utrecht, zorg- en welzijnsaanbieders en Zilveren Kruis hebben gemaakt. Iedereen in de regio Utrecht streeft naar een positieve [...]

1306, 2023

Startbijeenkomst verkennend gesprek Samen Sterker Eemland

13 juni 2023|Categories: nieuws, Psychische kwetsbaarheid|

Op 30 mei vond de startbijeenkomst voor het verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra plaats. Bij de bijeenkomst waren vanuit 25 verschillende organisaties huisartsen, sociaal domein-medewerkers, ggz-medewerkers, ervaringsdeskundigen, leden van de wijkraad en de zorgverzekeraar aanwezig. De bijeenkomst was gericht op kennismaken, samenwerken en een start maken met het verkennend gesprek. Een van de belangrijke speerpunten in [...]

1306, 2023

Oncolokaal en Samen Sterker Eemland gaan samen verder

13 juni 2023|Categories: Chronische aandoeningen, nieuws, uitgelicht|

Drie jaar geleden is OncoLokaal ontstaan uit een initiatief van zorgprofessional Caspar Tittse en ervaringsdeskundige Désiré Paschedag. Het is uitgegroeid tot hét oncologiezorgnetwerk waar verschillende partijen en (zorg)professionals uit de regio Eemland samenwerken. Inmiddels zijn ruim 70 (!) gekwalificeerde zorgprofessionals aangesloten en het netwerk blijft groeien. Met elkaar ondersteunen zij mensen met kanker en [...]

706, 2023

Terugkijken: online seminar kwetsbare ouderen

7 juni 2023|Categories: Kwetsbare ouderen, nieuws|

Afgelopen dinsdag 6 juni vond het online seminar plaats over het thema kwetsbare ouderen. Geïnteresseerden zorgprofessionals uit Eemland werden bijgepraat over de ontwikkelingen binnen de regionale samenwerking rondom kwetsbare ouderen. Met een korte introductie op het netwerk Samen Sterker startte themacoördinator Ilse Zuurhout het seminar. Vervolgens praatte Rafaëlle van Gijssel, projectleider ONTiE, de deelnemers [...]

106, 2023

ONTiE Basis afgerond – Start ONTiE Wlz Zorg

1 juni 2023|Categories: Kwetsbare ouderen, nieuws|

Vandaag, 1 juni, start ONTiE Wlz Zorg, het vervolg op ONTiE Basis. In april is ONTiE Basis opgeleverd. Met een actualiseringsslag van regionale transmurale werkafspraken (RTA) is de continuïteit van de beschikbaarheid van de SO-functie in VVT-instellingen geborgd. Specialisten ouderengeneeskunde (SO) en huisartsen kunnen zo samen de zorg voor kwetsbare ouderen in regio Eemland [...]

2305, 2023

Samen optrekken in de eerste lijn

23 mei 2023|Categories: Kwetsbare ouderen, nieuws, uitgelicht|

Begin dit jaar zijn vanuit Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland (ONTiE) de werkafspraken tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde opgefrist en bekrachtigd door de betrokken organisaties. Werkafspraken die ervoor zorgen dat specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen samen de zorg voor kwetsbare ouderen in regio Eemland goed kunnen blijven organiseren. Huisarts Loes Meijer en Gea Antonides, specialist [...]

2305, 2023

Update uitwerking integraal zorgakkoord en oplevering regiobeeld

23 mei 2023|Categories: nieuws|

Deze weken wordt er door verschillende gezondheidspartners gewerkt aan het opleveren van een regiobeeld voor de regio Utrecht, met daarin aandacht voor de subregio Eemland. Het regiobeeld bestaat uit een basisbeeld dat inzicht moet geven in enerzijds de capaciteit en prestaties van de gezondheidszorg in de regio en anderzijds de prognoses en ontwikkelingen in [...]

1205, 2023

Online seminar regionale ontwikkelingen kwetsbare ouderen

12 mei 2023|Categories: Kwetsbare ouderen, nieuws, uitgelicht|

Op dinsdag 6 juni van 15.00 -16.00 uur organiseert het netwerk Samen Sterker Eemland een online seminar rondom het thema kwetsbare ouderen. In dit online seminar vertellen we jullie graag meer over de ontwikkelingen en projecten die lopen op het gebied van kwetsbare ouderen binnen de regiosamenwerking Samen Sterker. We delen welke (inhoudelijke) ontwikkelingen [...]

2504, 2023

Vitaal GGZ nieuwe parter in ggz-coalitie

25 april 2023|Categories: nieuws, Psychische kwetsbaarheid|

Op 24 april 2023 heeft Vitaal GGZ zich middels een handtekening aangesloten als ggz-partner binnen Samen Sterker Eemland. In de periode voorafgaand aan dit moment is er een uitgebreide kennismaking geweest tussen de ggz-partners en heeft Vitaal GGZ besloten zich aan te sluiten in het convenant. Vitaal GGZ is een GGZ-instelling en biedt met [...]

1703, 2023

Start participatie inwoners Eemland binnen Samen Sterker

17 maart 2023|Categories: nieuws, uitgelicht|

In de afgelopen periode heeft het netwerk Samen Sterker Eemland zich georiënteerd op hoe inwoners meer betrokken kunnen worden bij de thema’s en projecten. Samen Sterker Eemland wil immers werken aan een gezonde toekomst voor inwoners van haar regio. Als eerste stap in deze oriëntatie zijn Arnold Klomp en Nicole Mellor van PGO-support betrokken [...]

603, 2023

Werksessie Integraal zorgakkoord

6 maart 2023|Categories: nieuws|

Afgelopen donderdag 16 februari stonden de bestuurders en themacoördinatoren van Samen Sterker stil bij wat het integraal zorgakkoord (IZA) betekent voor de samenwerking binnen het netwerk in de regio Eemland. Welke gezamenlijke opgaven hebben we? Waar liggen de kansen en uitdagingen en hoe kunnen we vanuit IZA onze thema’s binnen Samen Sterker verder aanscherpen [...]