window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-248603622-1');

ONTiE Wlz Zorg start pilot in woonzorgvormen: werken met een basisteam

2024-04-30T13:57:16+02:0030 april 2024|Categorieën: nieuws|

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde (SO), (praktijk)verpleegkundigen en andere zorgprofessionals formuleerden binnen het ONTiE-project ONTiE Wlz Zorg eind 2023 samen een aantal adviezen om de zorg voor ouderen met een Wlz-indicatie – en onder regie van de huisarts vallen – in regio Eemland te verbeteren. Eén van de adviezen was om in woonzorgvoorzieningen te gaan werken met een basisteam. Op 25 april gingen De Koperhorst, Sint Jozef [...]

Aan de slag met reablement als houding voor hulpverleners – Van Zorg naar Gewoon Leven

2024-06-07T10:14:04+02:0018 april 2024|Categorieën: nieuws|

Jenna Kleingeld, programma manager van de coalitie van Zorg naar Gewoon Leven, legde uit wat reablement eigenlijk is. Het is een houding waarbij je als zorgorganisatie, welzijnsorganisatie of gemeente zelf- en samenredzaamheid in de samenleving stimuleert. De kern is dat je van een proactief aanbod volgens protocollen naar een reactief aanbod gaat, passend bij wat mensen zelf willen en nodig hebben. Het vraagt om heel [...]

Preventie met Kansrijke Start

2024-04-18T08:59:53+02:0018 april 2024|Categorieën: nieuws|

De deelsessie preventie bestond uit 3 onderdelen. Eerst kregen de deelnemers van Nynke Dijkstra namens de gemeente Amersfoort een introductie over het onderwerp preventie in Samen Sterker. Daarna gaf Anneke Hiemstra van Pharos een inspirerende presentatie over kansengelijkheid en toegang. Aan het einde ging Lidewij Warris specifiek in op de ketenaanpak Kansrijke Start. De deelnemers spraken zich uit over 2 stellingen: 1. Het aanbod van [...]

Netwerkzorg in de regio

2024-04-18T08:58:49+02:0018 april 2024|Categorieën: nieuws|

Hoe zetten we netwerkzorg in de regio in om te komen tot passende zorg? Deze vraag stond centraal in de deelsessie Netwerkzorg in de regio. Aan de hand van voorbeelden van samenwerkingsverbanden, zoals Oncolokaal, kregen de deelnemers inzicht in hoe er kan worden samengewerkt op lokaal of wijkniveau. Ook keken de deelnemers vooruit naar de opdrachten die er liggen om de eerstelijnszorg Eemland te versterken. [...]

Samenwerken in een mentaal gezondheidsnetwerk. Hoe doe je dat eigenlijk?

2024-04-18T08:58:00+02:0018 april 2024|Categorieën: nieuws|

Linda Honig, themacoördinator psychische kwetsbaarheid nam de deelnemers mee in de ontwikkelingen van het mentaal gezondheidsnetwerk. Het mentaal gezondheidsnetwerk bestaat uit afspraken tussen sociaal domein, huisartsenzorg en ggz, waarbij we afspreken hoe we in Eemland elkaar kunnen vinden en kunnen samenwerken. We maken die afspraken omdat inwoners met mentale problemen nu nog moeizaam zelf de weg kunnen vinden naar bijvoorbeeld het Herstelnetwerk om zelf aan [...]

Spoedzorg

2024-04-18T08:56:54+02:0018 april 2024|Categorieën: nieuws|

De deelsessie spoedzorg zoomde in op wat een spoedplein is zonder dat het een fysieke plek is. De verwachting is dat er steeds meer gebruik gemaakt gaat worden van acute zorg. De werkgroep heeft voor 3 patiëntengroepen (persona's) in kaart gebracht hoe zij binnenkomen met een acute zorgvraag, wat er nodig is om die zorgvraag vlot te beantwoorden en hoe deze mensen weer terug kunnen [...]

Symposium 26 maart

2024-04-18T11:30:09+02:0028 maart 2024|Categorieën: nieuws|

Ruim 250 aanwezigen waren dinsdagmiddag 26 maart aanwezig in de Prodentfabriek in Amersfoort voor het symposium Samen Sterker Eemland. Een middag vol inspiratie, inzicht en verbinding op wat we met elkaar te doen hebben om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden in onze regio. Na de opening door Dienke Hedemann (voorzitter van het regionaal bestuurlijk overleg Samen Sterker), gaven Claartje Broeren en Saliha el Habri [...]

Richard Kamer stelt zich voor

2024-02-28T09:05:49+01:0027 februari 2024|Categorieën: nieuws|

Richard Kamer is op 1 februari 2024 begonnen als verbindingsfunctionaris van het Herstelnetwerk. Deze duofunctie bestaat nu een half jaar binnen het Herstelnetwerk. Maar wat betekent het nu eigenlijk om verbindingsfunctionaris te zijn? Richard, wie ben jij en wat is je persoonlijke betrokkenheid bij het herstelnetwerk? Ik ben Richard Kamer (41), partner van Irene en vader in een samengesteld gezin met één dochter, één bonusdochters [...]

De rol van Marc als ervaringsdeskundige

2024-02-28T09:10:40+01:0027 februari 2024|Categorieën: nieuws|

Dit is het verhaal van Marc. Marc werkt als ervaringsdeskundige in het WelKOMhuis. Het WelKOMhuis is het herstelinitiatief in gemeente Nijkerk en is 5 dagen in de week geopend (op vrijdag een halve dag), zodat je altijd binnen kunt lopen als je daar behoefte aan hebt. Het WelKOMhuis organiseert naast de inloopmogelijkheid activiteiten en hersteltrainingen. Op maandag en donderdag zijn er ervaringsdeskundigen aanwezig, waaronder Marc, [...]

Bericht van de verbindingsfunctionarissen

2024-02-28T09:02:20+01:0026 februari 2024|Categorieën: nieuws|

Irma en Richard zijn de spinnen in het web van het Herstelnetwerk. Zij zorgen dat de trainingen georganiseerd worden, leggen contacten in verschillende gemeenten om het aanbod in de regio uit te breiden en werken samen met de projectgroep aan de ontwikkeling van het Herstelnetwerk. Leuk dus om te horen waar ze op dit moment zoal mee bezig zijn.  Een half jaar geleden stonden wij [...]