window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-248603622-1');

Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland (ONTiE)

Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in de regio Eemland werken samen om de zorg voor kwetsbare ouderen goed te organiseren. Door expertise op het gebied van ouderenzorg goed in de eerste lijn te organiseren, krijgen ouderen de juiste zorg op de juiste plek.  

 

ONTiE Basis

ONTiE Basis is in april 2023 opgeleverd. Met een actualiseringsslag van de regionale transmurale werkafspraken (RTA) Consultatie Specialist Ouderengeneeskunde, MDO met aanwezigheid SO, Inrichting ZorgDomein voor de VVT-instellingen en Indeling en continuïteit is de continuïteit van de beschikbaarheid van de SO-functie in VVT-instellingen geborgd. Specialisten ouderengeneeskunde (SO) en huisartsen kunnen zo samen de zorg voor kwetsbare ouderen in regio Eemland goed blijven organiseren.

 

ONTiE Wlz Zorg

In juni 2023 is ONTiE Wlz Zorg gestart. Met ONTiE Wlz Zorg richt het netwerk zich, net als bij ONTiE Basis, op de continuïteit van de beschikbaarheid van de huisarts en SO-functie, deze keer bij woonzorgvormen, in de thuissituatie en bij de huisartsenpost.  

Dit project draagt bij aan

  • De juiste zorg op de juiste plek
  • Goede kwaliteit van zorg en ondersteuning
  • Toegankelijke en betaalbare zorg
  • Werkplezier van professionals

Contactgegevens

Rafaëlle van Gijssel
Huisartsen Eemland
e-mail

Ervaringen

Yvonne van Minnen, huisarts:
‘De samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde (SO) zoals vormgegeven binnen ONTiE is een hele grote stap voorwaarts in de zorg rondom thuiswonende kwetsbare ouderen. In de werkafspraken is helder vastgelegd wie met welke SO samenwerkt en hoe deze te bereiken. Continuïteit van beschikbaarheid van de SO is gewaarborgd. Verwijzen voor consultatie en MDO wordt makkelijker door een eenduidige inrichting van zorgdomein. Kortom: de lijnen worden korter en de samenwerking efficiënter.’

Manon Crull, specialist ouderengeneeskunde:
“Vanuit onze samenwerking binnen ONTiE ontstaan creatieve en innovatieve ideeën om de eerstelijns ouderenzorg verder te verbeteren.”

Partners

  • Beweging 3.0

  • De Haven

  • Accolade Zorg

  • Silverein

  • Zorgorganisatie Norschoten

  • Huisartsen Eemland

Links/downloads

Via onderstaande links vind je meer informatie en de werkafspraken:

ONTiE-update

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen ONTiE? Stuur een bericht naar karenvanhameren@gmail.com en je ontvangt de ONTiE-update in je mailbox.

gerelateerd

Startbijeenkomst verkennend gesprek Samen Sterker Eemland

Op 30 mei vond de startbijeenkomst voor het verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra plaats. Bij de bijeenkomst waren vanuit 25 verschillende organisaties huisartsen, sociaal domein-medewerkers, ggz-medewerkers, ervaringsdeskundigen, leden van de wijkraad [...]

2023-09-14T11:09:14+02:0018 juli 2022|Categorieën: Kwetsbare ouderen|0 Reacties

Deel dit verhaal, kies je platform >