window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-248603622-1');

Digitaal spreekuur geldzorgen

2024-07-03T15:46:52+02:002 juli 2024|Categorieën: nieuws|

Geldzorgen zijn een bron van stress en dat kan je herstel enorm in de weg staan. Daarom is in het Herstelnetwerk een nieuwe activiteit opgenomen: het digitaal spreekuur geldzorgen. Petra Feenstra, sociaal juridisch dienstverlener bij Indebuurt033, weet uit eigen ervaring dat ook een duwtje in de rug bij financiën kan helpen je eigen herstelproces in beweging te krijgen. Petra, waarom ben je met het digitaal [...]

Proactieve zorgplanning krijgt vervolg

2024-07-03T14:11:18+02:001 juli 2024|Categorieën: nieuws|

Zorgen dat alle inwoners van Eemland, voor wie het nodig is, hebben nagedacht over hun wensen en grenzen voor toekomstige zorg en behandeling. Daar werken de ketenpartners binnen het project Proactieve zorgplanning naar toe. Het project, dat in 2023 startte, krijgt nu een vervolg. De focus komt te liggen op doorontwikkeling en regiobrede invoering. Eind 2023 werd de eerste fase van het project afgerond. De [...]

ONTiE publiceert nieuwe werkafspraak

2024-07-03T15:47:24+02:001 juli 2024|Categorieën: nieuws|

Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland (ONTiE) houdt regelmatig werkafspraken tussen specialisten ouderengeneeskunde (SO) en huisartsen tegen het licht of maakt nieuwe. Dit doen we om de zorg voor kwetsbare ouderen nog beter te kunnen organiseren. Recent is de nieuwe Werkafspraak Rechterlijke Macht (RM) Beoordeling Specialist Ouderengeneeskunde gepubliceerd. In deze nieuwe werkafspraak zijn afspraken gemaakt over het aanmaken van een verwijzing van de huisarts naar een onafhankelijke [...]

Ketenaanpak Kansrijke Start van start

2024-07-03T14:11:53+02:001 juli 2024|Categorieën: nieuws|

Een enthousiaste groep ketenpartners uit het medisch, sociaal en informele domein heeft in de afgelopen maanden de regionale coalitie Kansrijke Start gevormd. Tijdens de startbijeenkomst in maart heeft de coalitie specifieke doelen vastgesteld. Een van die doelen is het verbeteren van de signalering van (aanstaande) gezinnen in een kwetsbare situatie. Daarvoor is een werkgroep samengesteld. Door ervaringsdeskundigen te betrekken, gaat de coalitie het ondersteuningsaanbod beter [...]

De Groene GGZ

2024-07-01T12:20:49+02:001 juli 2024|Categorieën: nieuws|

Natuur, opladen, bijkomen, meedoen en ontmoeten. Met deze thema’s nam verpleegkundig specialist Ruud van Nus het initiatief om de Groene GGZ in Eemland op te zetten. De Groene GGZ is ontstaan vanuit IVN Natuureducatie en Nature for Health en wordt ingezet bij GGz Centraal en de weekendtref zuid. Het Herstelnetwerk brengt deze activiteit graag onder de aandacht omdat meedoen kan bijdragen aan herstel. De Groene [...]

Vacatures Thema Spoedzorg en Herstelnetwerk

2024-07-01T12:18:39+02:001 juli 2024|Categorieën: nieuws|

Samen Sterker Eemland en het Herstelnetwerk zijn volop in ontwikkeling en daarom zijn we op zoek naar mensen die een bijdrage kunnen leveren. Voor het thema Spoedzorg zijn we op zoek naar een Profiel projectleider verward gedrag en acute zorg, die de juiste verbindingen weet te maken in regio Eemland. Het Herstelnetwerk is op zoek naar meerdere ervaringsdeskundigen die trainingen kunnen geven en herstelgerichte groepsactiviteiten kunnen [...]

Herstelmarkt 10 oktober 2024

2024-07-01T12:25:39+02:001 juli 2024|Categorieën: nieuws|

Het Herstelnetwerk organiseert op 10 oktober 2024 van 11 uur tot 14 uur een Herstelmarkt in Amersfoort. Op deze markt kun je informatie krijgen over verschillende mogelijkheden die aangeboden worden voor herstel bij mentale problemen dicht bij je eigen huis. Iedereen die interesse heeft, is welkom. Noteer 10 oktober dus vast in je agenda!

Ervaring met de WRAP-training in Baarn

2024-07-01T12:21:18+02:001 juli 2024|Categorieën: nieuws|

Het Herstelnetwerk Eemland biedt op steeds meer plekken in de regio WRAP-trainingen aan. In mei en juni werd deze training voor het eerst in Baarn georganiseerd. Een van de deelnemers vertelt zijn ervaring.  Het Welness Recovery Action Plan (WRAP) kan je zien als een toolbox vol met gereedschappen die je kunt raadplegen als dat nodig is gezien je persoonlijk situatie op dat moment. Tijdens de [...]

Samen werken aan een sterker Eemland; ook met inwoners!

2024-05-30T11:44:42+02:0030 mei 2024|Categorieën: nieuws|

Inwonersparticipatie is sinds 2024 een actielijn binnen Samen Sterker Eemland. Zoals afgesproken in het regioplan werken we deze actielijn uit in een plan van aanpak om tot een structurele en gelijkwaardige samenwerking te komen tussen inwoners en hun initiatieven én de formele partijen in gezondheid, zorg en ondersteuning. Dit nieuwsbericht brengt je op de hoogte van de huidige stand van zaken. In januari 2024 is [...]

Snelle toets mentaal gezondheidsnetwerk goedgekeurd

2024-05-30T11:44:14+02:0030 mei 2024|Categorieën: nieuws|

Goed nieuws! De snelle toets van het mentaal gezondheidsnetwerk in Eemland is positief beoordeeld door de zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ. Dat betekent dat we onze plannen concreter kunnen maken en geld kunnen aanvragen om die plannen te bekostigen. In dit artikel lees je hoe we daar de komende tijd mee aan de slag gaan. De snelle toets is de 1e stap van een transformatie. [...]