Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Waardevolle opbrengst tweede werksessie regioplan Eemland

De tweede werksessie van Samen Sterker Eemland op donderdag 12 oktober in het Meander over het regioplan Eemland* heeft waardevolle inbreng opgeleverd. De deelnemende (zorg)professionals en inwoners richtten zich per thema op de vraag: welke transformatie is er nodig en wat willen we concreet bereiken voor de burger in Eemland? De opbrengst wordt meegenomen in het regioplan voor Eemland dat uitvoering moet geven aan het Integraal Zorgakkoord (IZA).

 

Voor alle thema’s binnen Samen Sterker – spoedzorg, psychische kwetsbaarheid, chronische aandoeningen, kwetsbare ouderen en preventie – zijn in deelsessies ideeën aangereikt om de ambities die werden opgesteld in de eerste werksessie, concreter te maken.

Tijdens de gezamenlijke terugkoppeling zijn de dwarsverbanden tussen de thema’s samengevat. Als rode draad kwamen preventie en voorlichting, de versteviging van de samenwerking met het sociaal domein en goede gegevensuitwisseling naar boven als randvoorwaarden voor een gezonde toekomst voor de inwoners in Eemland. Daarbij helpt het als we als partners binnen Samen Sterker elkaars taal begrijpen en integraal kijken naar de vraagstukken. Daarnaast is er gesproken over passende zorg en ondersteuning in de wijk, hoe crisiszorg kan worden voorkomen en welke aanpak er nodig is voor chronische aandoeningen zoals artrose en hart- en vaatziekten. Opnieuw werd het belang van elkaar kennen en weten te vinden onderstreept. Daar heeft deze tweede werksessie ook zeker weer aan bijgedragen.

Na deze werksessie volgt er nog een derde, laatste werksessie op donderdag 2 november. Hierbij zal de aanpak per thema verder worden uitgewerkt. Hierbij valt te denken aan: mijlpalen, betrokkenen, resultaatsafspraken, plannen om de voortgang te monitoren en randvoorwaarden. Tijdens een strategiesessie op 6 november zullen de leden van het tactisch en bestuurlijk overleg van Samen Sterker Eemland de opbrengst van de werksessies bespreken en waar nodig aanscherpen. Uiteindelijk zal Samen Sterker eind december een gezamenlijk gedragen regioplan opleveren, dat ook als basis dient voor de aanvraag van transformatiemiddelen.

*De regio Eemland bestaat uit de gemeenten Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Nijkerk, Bunschoten, Baarn, Eemnes en Soest.

 

 

Published On: 25 oktober 2023Categories: nieuws, uitgelichtViews: 387