Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Start pilot proactieve zorgplanning in de regio

Hoevelaken – Op 7 februari vond in Hoevelaken de startbijeenkomst plaats van de pilot ‘proactieve zorgplanning in de regio Eemland’. In deze pilot gaan mensen in gesprek met zorgverleners over welke voorkeuren zij hebben voor toekomstige zorg en behandeling.

Proactieve zorgplanning (PZP), ook wel Advance Care Planning genoemd, stelt mensen in staat om doelen en voorkeuren te formuleren voor toekomstige behandelingen en zorg. Zij kunnen deze doelen en voorkeuren bespreken met familie en zorgverleners. De afspraken hierover kunnen worden vastgelegd en indien nodig worden herzien, zodat alle zorgverleners rondom een cliënt ook op de hoogte zijn van de wensen. Het bespreekbaar maken van de doelen en voorkeuren heeft vaak een positief effect op zowel het welbevinden van de cliënt en zijn/haar naasten en de inzet van de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plek.

Over de pilot
De pilot is onderdeel van een regionaal samenwerkingsproject rondom proactieve zorgplanning in Eemland tussen de verschillende VVT-organisaties, Huisartsen Eemland en het Meander Medisch Centrum. In de pilot worden de regionale werkafspraken getoetst die in 2022 zijn gemaakt door de deelnemende organisaties. Door deze werkafspraken eerst te laten toetsen door zorgprofessionals en cliënten, zorgen we ervoor dat de afspraken zo goed mogelijk aansluiten op de praktijk.

In mei vindt de evaluatie van de pilot in Hoevelaken plaats. Aan deze pilot werken Amaris, Beweging 3.0, Thuiszorg De GeZusters, Buurtzorg en de vier huisartsenpraktijken in Hoevelaken mee. Naast de pilot in Hoevelaken toetsen we de werkafspraken binnen verpleeghuizen in de regio Eemland en loopt er een pilot in het Meander Medisch Centrum op de poliklinieken geriatrie, hartfalen, COPD en nierfalen. Op basis van de uitkomsten hiervan worden de werkafspraken in de regio indien nodig aangescherpt en verder toegepast.

Veel zorgverleners zien het belang van proactieve zorgplanning. Daarom lopen er al diverse initiatieven in de regio Eemland. Met dit project bundelen we de krachten van de verschillende VVT-organisaties, huisartsen, het ziekenhuis en het Netwerk Palliatieve Zorg in de regio Eemland door gezamenlijk eenduidige werkafspraken te maken.

Over Samen Sterker
Proactieve zorgplanning is een samenwerkingsproject binnen Samen Sterker Eemland. Binnen Samen Sterker werken verschillende organisaties domeinoverstijgend samen aan goede toegankelijke en betaalbare zorg in de regio Eemland. Meer weten over proactieve zorgplanning of het netwerk Samen Sterker? Bekijk de projectpagina.

Published On: 9 februari 2023Categories: Kwetsbare ouderen, nieuws, slider-home, uitgelichtViews: 353