Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Standbeeld ‘De Stille Strijd’ komt naar Eemplein

Het beeld ‘De Stille Strijd’ van kunstenaar Saskia Stolz komt naar het Eemplein in Amersfoort. Het zal daar van 12 tot en met 26 februari 2024 te zien zijn. Het beeld staat symbool voor de innerlijke strijd die veel depressieve jongeren voeren en ‘reist’ door Nederland en België.

Steeds meer jongeren kampen met psychische problemen als gevolg van stress (prestatiedruk op school, sociale druk, zorgen over maatschappelijke ontwikkelingen en hun toekomst) en eenzaamheid. Dit komt ook naar voren in het regiobeeld en is bij het opstellen van het regioplan onderwerp van gesprek geweest. Vaak weten jongeren niet waar ze terecht kunnen met hun vragen en problemen of durven ze er niet over te praten. Regelmatig mondt dit uit in mentale klachten, zoals depressie en angst. In het ergste geval zien ze het niet meer zitten en gaan over tot zelfdoding.

Het beeld ‘De Stille Strijd’ vraagt aandacht voor deze problematiek. Daarnaast is het beeld bedoeld om jongeren en hun naasten/omgeving te informeren over het belang van openheid (met iemand over je problemen praten) en over de mogelijkheden die er zijn voor hulp en ondersteuning voor zowel de jongeren als voor hun omgeving. Openheid is vaak de eerste stap naar herstel, waarmee veel jongeren zijn geholpen. Omdat openheid en praten over mentale problemen niet voor iedereen vanzelfsprekend is, willen we ook vanuit Samen Sterker Eemland aandacht besteden aan dit onderwerp door bij te dragen aan de programmering rond de komst van het beeld. Het Herstelnetwerk organiseert ook een masterclass suïcidepreventie op 11 maart.

Tot slot is het beeld ook bedoeld om naasten van jongeren met ernstige psychische problemen en nabestaanden van jongeren die suïcide gepleegd hebben een hart onder de riem te steken.
Bezoek www.amersfoort.nl/stillestrijd voor meer informatie over het beeld, de hulp die beschikbaar is en de activiteiten die georganiseerd worden.

Published On: 30 januari 2024Categories: nieuwsViews: 191