Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Snelle toets mentaal gezondheidsnetwerk goedgekeurd

Goed nieuws! De snelle toets van het mentaal gezondheidsnetwerk in Eemland is positief beoordeeld door de zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ. Dat betekent dat we onze plannen concreter kunnen maken en geld kunnen aanvragen om die plannen te bekostigen. In dit artikel lees je hoe we daar de komende tijd mee aan de slag gaan.

De snelle toets is de 1e stap van een transformatie. In de snelle toets geef je als regio aan wat in grote lijnen de plannen zijn waar je aan gaat werken. In dit geval is dat het ontwikkelen van het mentaal gezondheidsnetwerk, waardoor inwoners en professionals elkaar in de regio makkelijker kunnen vinden op het gebied van mentale gezondheid en beter kunnen samenwerken. Hoe we dat gaan aanpakken, wat we daarvoor nodig hebben en wat we daarmee willen bereiken, werken we uit in het transformatieplan.

Bij het mentaal gezondheidsnetwerk zijn drie domeinen betrokken: de gemeenten in Eemland, de huisartsenzorg en de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Deze drie domeinen bestaan uit verschillende partijen. In het regiobeeld van Eemland bleek al dat het aanbod van de ggz en het sociaal domein in regio Eemland erg versnipperd is. Dit is dan ook meteen een grote uitdaging om tot vervolgstappen te komen, omdat we dit gezamenlijk als regio willen aanpakken. Als we iedereen uitnodigen om mee te denken die betrokken is bij het thema psychische kwetsbaarheid, dan zitten we met ongeveer 50 partijen aan tafel. Dat zijn er te veel om plannen mee te gaan maken. Daarnaast hoeft niet iedereen bij elk project betrokken te zijn, als je maar op de hoogte bent van wat er gebeurt. Daarom ontwikkelen we samen manieren om elkaar te vertegenwoordigen en elkaar op de hoogte te houden, bijvoorbeeld door het delen van nieuwsberichten.

De komende tijd gaan we in de themagroep psychische kwetsbaarheid aan de slag met het formuleren van een visie en het schrijven van een transformatieplan voor het mentaal gezondheidsnetwerk. Op dit moment stellen we binnen Samen Sterker Eemland de themagroep samen.  Deze  bestaat uit een afvaardiging uit alle drie de domeinen, aangevuld met een afvaardiging uit het sociaal domein. In september/oktober hopen we dan met het 1e nieuwe project te starten: de netwerkstructuur! De netwerkstructuur willen we vormgeven in samenwerkingsafspraken voor de regio. In de loop van de zomer verwachten we daarmee een nieuwe update te kunnen geven. Heb je in de tussentijd al vragen? Neem gerust contact op met Linda Honig (l.honig@ggzcentraal.nl).

Published On: 30 mei 2024Categories: nieuwsViews: 262