Samen zijn wij Samen Sterker Eemland. De deelnemende organisaties hebben in het gezondheidsakkoord Samen Sterker de visie en ambitie voor Eemland vastgelegd. Wij werken samen met alle domeinen. Per thema en project wordt gekeken welke partners nodig zijn om het project tot een succesvol einde te brengen. De partijen spannen zich in om ook in de (nabije) toekomst andere partners welkom te heten in het netwerk.