Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Samen werken aan een sterker Eemland; ook met inwoners!

Inwonersparticipatie is sinds 2024 een actielijn binnen Samen Sterker Eemland. Zoals afgesproken in het regioplan werken we deze actielijn uit in een plan van aanpak om tot een structurele en gelijkwaardige samenwerking te komen tussen inwoners en hun initiatieven én de formele partijen in gezondheid, zorg en ondersteuning. Dit nieuwsbericht brengt je op de hoogte van de huidige stand van zaken.

In januari 2024 is  Linda Honig aangesteld als coördinator voor de actielijn inwonersparticipatie. “Voor mij voelde dat als een logisch vervolg omdat ik mij in 2023 ook hard maakte voor dit onderwerp binnen Samen Sterker Eemland,” vertelt Linda. “Ik ben er trots op dat het gelukt is om samen met een groep inwoners vast te leggen hoe we dit jaar en de komende jaren een vervolg willen geven aan die participatie. Binnen Samen Sterker Eemland merk je dat de behoefte vanuit thema’s groeit om inwoners mee te laten denken in de ontwikkelingen. Die beweging gaan we doorzetten door thema’s en projecten te ondersteunen bij de vragen die zij hebben en daar de juiste inwoners aan te verbinden.”

Er zijn nu ongeveer 25 inwoners actief betrokken bij Samen Sterker Eemland. Zij zijn bijvoorbeeld betrokken als inwoner, ervaringsdeskundige, sociaal ondernemer, patiënt of client. Of vanuit een inwonersinitiatief. Zij denken graag mee over onderwerpen die gerelateerd zijn aan gezondheid, zorg en ondersteuning. Is dat ook iets voor jou? Neem dan contact op met Linda Honig via l.honig@ggzcentraal.nl.

Krachten bundelen in de Gemeenschapshub Eemland
Naast het vormgeven inwonersparticipatie binnen Samen Sterker Eemland, wordt er ook gewerkt aan het ontwikkelen van de Gemeenschapshub Eemland. ZonMw heeft een subsidie beschikbaar gesteld om in elke regio een participatiehub op te zetten. Ook in Eemland willen we hier gebruik van gaan maken en onze krachten bundelen. Zo ontwikkelen we een, verbindende community met respect voor de eigenheid en diversiteit van de vele initiatieven die er in onze regio zijn. Een plek waar gelijkwaardig en transparant wordt samengewerkt. Wat ons betreft wordt dat de Gemeenschapshub Eemland!

Stichting Omzien, Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen, Impact033 en een participatieprofessional betrokken bij o.a. Bewoners033 schrijven samen de subsidieaanvraag. Samen Sterker ondersteunt en draagt bij waar dat wenselijk is. Voor de gemeenschapshub zijn we op zoek naar inwoners, inwonersinitiatieven, ervaringsdeskundigen, sociaal ondernemers en patiënten/cliënten die graag betrokken willen zijn. Ons doel is het bouwen van de Gemeenschapshub Eemland waarin inwonersinitiatieven samenwerken met formele netwerken zoals Samen Sterker Eemland. In een volgende fase willen we samen bepalen wat we moeten doen om participatie rond gezondheid, zorg en ondersteuning vorm te geven. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan hier aan! Na de zomer willen we graag starten met bijeenkomsten om de gemeenschapshub samen vorm te geven.

Published On: 30 mei 2024Categories: nieuwsViews: 157