Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Preventie met Kansrijke Start

De deelsessie preventie bestond uit 3 onderdelen. Eerst kregen de deelnemers van Nynke Dijkstra namens de gemeente Amersfoort een introductie over het onderwerp preventie in Samen Sterker. Daarna gaf Anneke Hiemstra van Pharos een inspirerende presentatie over kansengelijkheid en toegang. Aan het einde ging Lidewij Warris specifiek in op de ketenaanpak Kansrijke Start. De deelnemers spraken zich uit over 2 stellingen:
1. Het aanbod van mijn organisatie is betaalbaar voor kwetsbare gezinnen
2. De aanmeldprocedure bij mijn organisatie is eenvoudig en laagdrempelig

Bij beide stellingen neigden de meeste deelnemers naar “ja”. Op stelling 1 kwam wel de toevoeging van Pharos om ook (financieel) maatwerk mogelijk te maken vanuit de gemeente. En bij stelling 2 erkenden de aanwezigen dat de aanmeldprocedure vaak niet zo ingewikkeld is, maar de weg ernaartoe door versnippering juist vaak wel. Onafhankelijke clientondersteuning kan mensen helpen hun weg te vinden in het woud aan voorzieningen. Maar deze mogelijkheid is bij veel mensen niet bekend.

Hier kan je de presentatie van deze deelsessie nalezen.

Meer over het thema preventie in Samen Sterker lees je op de projectpagina. 

Published On: 18 april 2024Categories: nieuwsViews: 124