Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Positieve beoordeling transformatievoorstel Samen Sterker Eemland en programma ‘juiste zorg op de juiste plek’

Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ hebben akkoord gegeven op  de voortzetting van de transformatieplannen van het netwerk Samen Sterker Eemland en Meander Medisch Centrum. Via een snelle toets procedure is geconcludeerd dat de impactvolle zorgtransformaties voldoen aan de voorwaarden uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de Mededingingswet. Met deze positieve beoordeling, zijn de transformatiemiddelen voor de lopende thema’s in 2023 toegekend. Op dit moment wordt gewerkt aan de vervolgstappen in het Regioplan Eemland voor de periode 2024-2026.*

Net als vorig jaar hebben Samen Sterker Eemland en Meander Medisch Centrum een gezamenlijke aanvraag voor transformatiemiddelen ingediend bij de zorgverzekeraars. Zowel het netwerk Samen Sterker als het programma  ‘Zorg voor morgen’ (voormalig JZOJP), van Meander hebben als doel om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan en bij te dragen aan het voorkomen, vervangen en verplaatsen van zorg. In gezamenlijkheid bieden beiden dan ook een sterke basis om de beweging hiertoe in gang te zetten.

Om in aanmerking te komen voor transformatiemiddelen is uitgewerkt hoe de ambities bijdragen aan de voorwaarden vanuit het IZA en de Mededingingswet. De gezamenlijke inspanningen op de thema’s uit het Gezondheidsakkoord van Samen Sterker en het programma Zorg voor morgen, zullen met name substantiële impact hebben op het zorggebruik en daarmee de kosten in de Zorgverzekeringswet. Aan het criterium ‘aantoonbare en gedeelde urgentie’ is ook voldaan. De plannen worden gedragen door álle partijen die bepalend zijn voor het kunnen realiseren van de transformatie. Het gedeelde gevoel voor urgentie bij benodigde partijen is op verschillende manieren aantoonbaar aanwezig.

Concreet betekent het dat met de toekenning van de transformatiemiddelen lopende thema’s en projecten doorgang kunnen vinden. Zo werkt Samen Sterker onder het thema kwetsbare ouderen aan de projecten Proactieve zorgplanning (PZP) en ONTiE (Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland.) Ook voor het project verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra onder het thema psychische kwetsbaarheid, het project Oncolokaal onder het thema chronische aandoeningen en voor het thema spoedzorg zijn transformatiemiddelen toegekend. Binnen Zorg voor morgen is gewerkt aan het voorkomen van opnames door bijvoorbeeld ambulante zorg te leveren of zorginnovaties in te zetten. Ook zorgt Meander voor toedieningen van medicijnen thuis in samenwerking met de thuiszorg en het mogelijk maken van thuismonitoring van chronische patiënten.

De partners van Samen Sterker zijn blij met de goedkeuring van de plannen. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het concreet maken van de beoogde transformaties en mijlpalen in het licht van het IZA. Hoewel dit proces niet altijd eenvoudig was, bracht het meer focus. De positieve beoordeling door de zorgverzekeraars is een mooie bevestiging dat we op de goede weg zitten. Het geeft ook vertrouwen voor het Regioplan Eemland waar nu aan wordt gewerkt. Vanuit dit Regioplan zullen opnieuw transformatiemiddelen worden aangevraagd voor de periode 2024-2026.

Voor meer informatie over het transformatievoorstel van Samen Sterker Eemland en Meander kun je ook terecht op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl.

* De regio Eemland bestaat uit de gemeenten Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Nijkerk, Bunschoten, Baarn, Eemnes en Soest.

Published On: 10 oktober 2023Categories: nieuwsViews: 672