Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland van start

Specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen in de regio Eemland werken binnen Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland (ONTiE) samen om de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen goed te organiseren. ONTiE is deze maand van start gegaan en verbindt ruim 160 huisartsen en een kleine 30 specialisten ouderengeneeskunde in de regio. Door expertise op het gebied van ouderenzorg goed in de eerste lijn te organiseren, krijgen ouderen de juiste zorg op de juiste plek.

Binnen ONTiE kan de huisarts, als dat nodig is, bijvoorbeeld bij een oudere met dementie, ondervoeding of voor palliatieve zorg de hulp inschakelen van een specialist ouderengeneeskunde. Ook kan de specialist ouderengeneeskunde aansluiten bij een multidisciplinair overleg om mee te denken in een casus. De samenwerking zorgt ervoor dat ziekenhuisopnames of doorverwijzingen naar een specialist in het ziekenhuis minder vaak nodig zijn. Ook heeft de samenwerking een preventief effect, het zorgt ervoor dat crisissituaties kunnen worden voorkomen.

Yvonne Van Minnen, huisarts: ‘De samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde zoals vormgegeven binnen ONTiE is een hele grote stap voorwaarts in de zorg rondom thuiswonende kwetsbare ouderen. In werkafspraken is helder vastgelegd wie met welke specialist ouderengeneeskunde samenwerkt en hoe deze te bereiken is. Verwijzen voor consultatie en multidisciplinair overleg wordt makkelijker door een eenduidige inrichting van ZorgDomein. Kortom: de lijnen worden korter en de samenwerking efficiënter.’

ONTiE blijft in ontwikkeling. De eerste periode is een invoeringsfase waarin de werkafspraken worden uitgeprobeerd en waar nodig aangescherpt. Naast het invoeren van het ONTiE-concept wordt de komende tijd een aantal aanvullende toepassingsmogelijkheden in de samenwerking tussen specialist ouderengeneeskunde en huisarts verkend en ontwikkeld, bijvoorbeeld het teleconsult.

Binnen Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland werken verschillende (VVT-)organisaties in de regio samen, waaronder Beweging3.0, De Haven, Accolade Zorg, Silverein en Huisartsen Eemland. In december tekenden bestuurders van VVT-organisaties een convenant waarin ze de samenwerking bezegelden.

Samen Sterker Eemland 
Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland ONTiE is een van de samenwerkingsprojecten binnen Samen Sterker Eemland. Samen Sterker Eemland is een domeinoverstijgend netwerk van huisartsen, zorginstellingen, gemeenten, het zorgkantoor en een zorgverzekeraar in regio Eemland. De bedoeling van het gezondheidsakkoord is om goede, betaalbare en toegankelijke zorg en ondersteuning voor alle inwoners van Eemland te organiseren.

Published On: 11 januari 2023Categories: Kwetsbare ouderen, nieuws, uitgelichtViews: 304