Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Ouderengeneeskundig netwerk ONTiE aan de slag met adviezen Wlz-zorg

‘Hoe kunnen we de medische zorg voor ouderen met een Wlz-indicatie die thuis of in een woonzorgvorm wonen (en onder regie van de huisarts vallen) ook in de toekomst goed blijven leveren en organiseren?’ Dat was de vraag waar huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, (praktijk)verpleegkundigen en andere zorgprofessionals zich afgelopen zomer vanuit netwerk ONTiE over bogen. Tegelijkertijd dachten ze na over de vraag hoe ze samen met de huisartsenpost tot een volledig zorgbeeld, en daarmee tot een goede inschatting van urgentie, kunnen komen bij deze doelgroep.

In een drietal brainstormsessies kwamen de zorgprofessionals tot heel concrete verandervoorstellen. Zo adviseren ze bijvoorbeeld om:

  • de wijkverpleging het centrale coördinatiepunt te maken voor de zorg voor mensen thuis, mét mandaat om de specialist ouderengeneeskunde in te zetten;
  • per woonzorgvorm en voor thuis te werken met een basisteam: huisarts, specialist ouderengeneeskunde en coördinerend verpleegkundige;
  • de triagist op de huisartsenpost te trainen om ook Wlz-vraagstukken op te kunnen pakken.

Rafaëlle van Gijssel, projectleider ONTiE: “Ik ben er trots op dat zoveel professionals hebben meegedacht.

Voor elke context: thuis, in woonzorgvormen en bij de huisartsenpost liggen er mooie adviezen om op voort te bouwen. Het zijn echt gezamenlijk gedragen voorstellen geworden, rechtstreeks uit de praktijk. Nu ook de bestuurders van alle samenwerkingspartners van ONTiE een go hebben gegeven, kunnen we aan de slag met het doorvoeren van de verbeterslagen!”

Hoe verder

De komende maanden gaat ONTiE de eerste adviezen uitwerken om ze in de praktijk te toetsen en verder te ontwikkelen. Wlz-zorg thuis is een onderwerp waar meerdere partijen op dit moment mee bezig zijn. Zo zijn ook de VVT-organisaties in de regio onder de noemer ‘Wlz Zorg Thuis in Eemland’ aan de slag met het ontwikkelen van een visie hoe ze Wlz-zorg thuis aan willen bieden en hoe ze dit type zorgverlening willen inrichten. De projecten zullen op elkaar aan gaan sluiten rondom de medisch generalistische zorg.

Meer informatie over de adviezen

Per context – thuis, in een woonzorgvorm en bij de huisartsenpost – zijn relevante verbetervoorstellen geformuleerd. Bekijk welke dit zijn en met welke adviezen ONTiE als eerste aan de slag gaat.

Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland (ONTiE)


Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in de regio Eemland werken samen om de zorg voor kwetsbare ouderen goed te organiseren. Door expertise op het gebied van ouderenzorg goed in de eerste lijn te organiseren, krijgen ouderen de juiste zorg op de juiste plek. ONTiE is een van de samenwerkingsprojecten binnen Samen Sterker Eemland.

Samenwerkingspartners ONTiE: Huisartsen Eemland, Beweging 3.0, De Haven, Accolade Zorg, Silverein en Zorgorganisatie Norschoten.

Published On: 13 december 2023Categories: nieuwsViews: 163