Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

ONTiE Wlz Zorg start pilot in woonzorgvormen: werken met een basisteam

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde (SO), (praktijk)verpleegkundigen en andere zorgprofessionals formuleerden binnen het ONTiE-project ONTiE Wlz Zorg eind 2023 samen een aantal adviezen om de zorg voor ouderen met een Wlz-indicatie – en onder regie van de huisarts vallen – in regio Eemland te verbeteren. Eén van de adviezen was om in woonzorgvoorzieningen te gaan werken met een basisteam. Op 25 april gingen De Koperhorst, Sint Jozef en Nijenstede (Beweging3.0) en Molenschot (Silverein) in een pilot met het advies aan de slag.

Werken met een basisteam
Een basisteam zoals voorgesteld in het advies bestaat uit de zogenoemde samenwerkingsdriehoek SO, coördinerend verpleegkundige en huisarts. Elke professional heeft binnen het team helder afgebakende taken: de huisarts vervult de regiefunctie binnen de huisartsenzorg; de SO richt zich op consultatie en tijdelijke medebehandeling en de (coördinerend) verpleegkundige vervult de voorwachtfunctie.

Rafaëlle van Gijssel, projectleider ONTiE Wlz Zorg vanuit Huisartsen Eemland: “Aan de hand van het stepped care model hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt over de inzet van de professionals. De woonzorgvormen gaan hier nu zelf invulling aan geven. Mooi dat we zo ver zijn dat we dit in de praktijk kunnen uittesten.”

Toekomstbestendig samenwerken
Na afloop van de pilots – in het najaar van 2024 – worden de bevindingen in samenwerkingsafspraken vastgelegd. Rafaëlle: ‘Dit is een eerste stap in het toekomstbestendig organiseren van de medische zorg en samenwerking. Door het neerzetten van een sterke basis in elke woonzorgvorm wordt de medische zorg efficiënt ingericht en proactief gewerkt. Zo wordt crisis hopelijk voorkomen en de professional ingezet waarvoor die is opgeleid.”

ONTiE Wlz Zorg Thuis
ONTiE Wlz Zorg Thuis richt zich op de samenwerking in de wijk voor ouderen met een Wlz-indicatie die thuis wonen. Vanuit dit deelproject buigt een werkgroep zich over de vraag hoe in de wijk de samenwerking tussen de huisarts, SO (en PA/VS) en de coördinerend wijkverpleegkundige kan worden verstevigd én hoe de regie rondom de zorgvrager kan worden opgepakt door de coördinerend wijkverpleegkundige, casemanager en/of PVK/POH-ouderenzorg. Naar verwachting start de pilot in september.

Over ONTiE
Binnen Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland (ONTiE) werken huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in de regio Eemland samen om de zorg voor kwetsbare ouderen goed te organiseren. ONTiE is een van de samenwerkingsprojecten binnen Samen Sterker Eemland.

Published On: 30 april 2024Categories: nieuwsViews: 63