window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-248603622-1');

OncoLokaal

OncoLokaal is het oncologiezorgnetwerk waar verschillende partijen en (zorg)professionals uit de regio Eemland samenwerken. Zij werken samen aan het zichtbaar maken en verder verbeteren van de medische, paramedische en niet-medische oncologische zorg in regio Eemland. Zichtbaar voor zowel inwoners als professionals in de regio. Inmiddels zijn ruim 70 (!) gekwalificeerde zorgprofessionals aangesloten en het netwerk breidt zich gestaag verder uit. Met elkaar ondersteunen zij mensen met kanker en hun naasten.

De oncologische zorg gaat verder dan alleen het overleven van de ziekte. De kwaliteit van leven tijdens en na kanker is net zo belangrijk: een goede fysieke conditie hebben, meedoen in de maatschappij, het dagelijks functioneren, mentaal gezond zijn en zingeving. Onze doelstelling is daarom: mensen die kanker hebben (gehad) ontvangen passende ondersteuning en begeleiding, waar mogelijk dichtbij huis en voeren zoveel als mogelijk zelf de regie.

Dit project draagt bij aan

 • Goede gezondheid
 • Goede ervaren kwaliteit van zorg en ondersteuning
 • Toegankelijke en betaalbare zorg, de juiste zorg op de juiste plek
 • Werkplezier van professionals

Samenwerking

OncoLokaal faciliteert en stimuleert samenwerking tussen verschillende partijen en (zorg)professionals uit de regio Eemland, zowel regionaal als lokaal. In het netwerk werken zorgverleners samen die gespecialiseerd zijn in het behandelen, ondersteunen en begeleiden van patiënten en hun naasten, tijdens en na kanker. Zij voldoen allemaal aan gestelde kwaliteitscriteria. Een aanzienlijk aantal van hen is opgenomen in de Verwijsgids Kanker van het IKNL, net als het netwerk OncoLokaal zelf. Bijzonder in het netwerk is de actieve betrokkenheid van een klankbordgroep van ervaringsdeskundigen.

Vanuit Samen Sterker Eemland werken we verder aan het regionaal bekend maken en uitbreiden van dit netwerk aan oncologie (zorg)professionals, met zeker aandacht voor lokale samenwerking dichtbij de inwoner/patiënt.

Contactgegevens

Edith de la Fuente, Raedelijn
e-mail

Partners zijn onder meer:

 • Eerste- en tweedelijns (oncologie) professionals

 • Paramedici, o.a. fysiotherpeuten, diëtisten

 • Huisartsen Eemland

 • Meander Medisch Centrum

 • Thuiszorg

 • GGZ

 • Gemeenten

 • Informele zorg, zoals het Toon Hermans Huis

Links

Via onderstaande links vind je meer informatie.

gerelateerd

Startbijeenkomst verkennend gesprek Samen Sterker Eemland

Op 30 mei vond de startbijeenkomst voor het verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra plaats. Bij de bijeenkomst waren vanuit 25 verschillende organisaties huisartsen, sociaal domein-medewerkers, ggz-medewerkers, ervaringsdeskundigen, leden van de wijkraad [...]

2023-06-15T08:42:10+02:0013 juni 2023|Categorieën: Chronische aandoeningen, project themas|1 Reactie

Deel dit verhaal, kies je platform >