window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-248603622-1');

Nieuws

Nieuws2022-11-04T18:54:53+01:00
1804, 2024

Aan de slag met reablement als houding voor hulpverleners – Van Zorg naar Gewoon Leven

18 april 2024|Categories: nieuws|

Jenna Kleingeld, programma manager van de coalitie van Zorg naar Gewoon Leven, legde uit wat reablement eigenlijk is. Het is een houding waarbij je als zorgorganisatie, welzijnsorganisatie of gemeente zelf- en samenredzaamheid in de samenleving stimuleert. De kern is dat je van een proactief aanbod volgens protocollen naar een reactief aanbod gaat, passend bij wat [...]

1804, 2024

Preventie met Kansrijke Start

18 april 2024|Categories: nieuws|

De deelsessie preventie bestond uit 3 onderdelen. Eerst kregen de deelnemers van Nynke Dijkstra namens de gemeente Amersfoort een introductie over het onderwerp preventie in Samen Sterker. Daarna gaf Anneke Hiemstra van Pharos een inspirerende presentatie over kansengelijkheid en toegang. Aan het einde ging Lidewij Warris specifiek in op de ketenaanpak Kansrijke Start. De deelnemers [...]

1804, 2024

Netwerkzorg in de regio

18 april 2024|Categories: nieuws|

Hoe zetten we netwerkzorg in de regio in om te komen tot passende zorg? Deze vraag stond centraal in de deelsessie Netwerkzorg in de regio. Aan de hand van voorbeelden van samenwerkingsverbanden, zoals Oncolokaal, kregen de deelnemers inzicht in hoe er kan worden samengewerkt op lokaal of wijkniveau. Ook keken de deelnemers vooruit naar de [...]

1804, 2024

Samenwerken in een mentaal gezondheidsnetwerk. Hoe doe je dat eigenlijk?

18 april 2024|Categories: nieuws|

Linda Honig, themacoördinator psychische kwetsbaarheid nam de deelnemers mee in de ontwikkelingen van het mentaal gezondheidsnetwerk. Het mentaal gezondheidsnetwerk bestaat uit afspraken tussen sociaal domein, huisartsenzorg en ggz, waarbij we afspreken hoe we in Eemland elkaar kunnen vinden en kunnen samenwerken. We maken die afspraken omdat inwoners met mentale problemen nu nog moeizaam zelf de [...]

1804, 2024

Spoedzorg

18 april 2024|Categories: nieuws|

De deelsessie spoedzorg zoomde in op wat een spoedplein is zonder dat het een fysieke plek is. De verwachting is dat er steeds meer gebruik gemaakt gaat worden van acute zorg. De werkgroep heeft voor 3 patiëntengroepen (persona's) in kaart gebracht hoe zij binnenkomen met een acute zorgvraag, wat er nodig is om die zorgvraag [...]

2803, 2024

Symposium 26 maart

28 maart 2024|Categories: nieuws|

Ruim 250 aanwezigen waren dinsdagmiddag 26 maart aanwezig in de Prodentfabriek in Amersfoort voor het symposium Samen Sterker Eemland. Een middag vol inspiratie, inzicht en verbinding op wat we met elkaar te doen hebben om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden in onze regio. Na de opening door Dienke Hedemann (voorzitter van het regionaal bestuurlijk [...]

2702, 2024

Richard Kamer stelt zich voor

27 februari 2024|Categories: nieuws|

Richard Kamer is op 1 februari 2024 begonnen als verbindingsfunctionaris van het Herstelnetwerk. Deze duofunctie bestaat nu een half jaar binnen het Herstelnetwerk. Maar wat betekent het nu eigenlijk om verbindingsfunctionaris te zijn? Richard, wie ben jij en wat is je persoonlijke betrokkenheid bij het herstelnetwerk? Ik ben Richard Kamer (41), partner van Irene en [...]

2702, 2024

De rol van Marc als ervaringsdeskundige

27 februari 2024|Categories: nieuws|

Dit is het verhaal van Marc. Marc werkt als ervaringsdeskundige in het WelKOMhuis. Het WelKOMhuis is het herstelinitiatief in gemeente Nijkerk en is 5 dagen in de week geopend (op vrijdag een halve dag), zodat je altijd binnen kunt lopen als je daar behoefte aan hebt. Het WelKOMhuis organiseert naast de inloopmogelijkheid activiteiten en hersteltrainingen. [...]

2602, 2024

Bericht van de verbindingsfunctionarissen

26 februari 2024|Categories: nieuws|

Irma en Richard zijn de spinnen in het web van het Herstelnetwerk. Zij zorgen dat de trainingen georganiseerd worden, leggen contacten in verschillende gemeenten om het aanbod in de regio uit te breiden en werken samen met de projectgroep aan de ontwikkeling van het Herstelnetwerk. Leuk dus om te horen waar ze op dit moment [...]

2602, 2024

Over het Herstelnetwerk

26 februari 2024|Categories: nieuws|

2024 is het jaar waarin we het Herstelnetwerk breed willen presenteren als hét herstelinitiatief van regio Eemland. Na een onderzoek en opstartperiode is het nu tijd voor actie en doorontwikkeling. Ondanks dat het jaar pas een kleine twee maanden onderweg is, is er al heel wat gebeurd. Mede dankzij de komst van ‘de Stille Strijd’ [...]

2602, 2024

Van regioplan naar Herstelnetwerk

26 februari 2024|Categories: nieuws|

In het regioplan van Eemland staat dat we binnen het thema psychische kwetsbaarheid uitvoering geven aan het Herstelnetwerk. In deze Herstelspecial laten we zien wat het Herstelnetwerk is en hoe we daar binnen Samen Sterker Eemland aan werken. Wat staat er in het regioplan? In het regioplan staat op welke manier we in regio Eemland [...]

3001, 2024

Standbeeld ‘De Stille Strijd’ komt naar Eemplein

30 januari 2024|Categories: nieuws|

Het beeld ‘De Stille Strijd’ van kunstenaar Saskia Stolz komt naar het Eemplein in Amersfoort. Het zal daar van 12 tot en met 26 februari 2024 te zien zijn. Het beeld staat symbool voor de innerlijke strijd die veel depressieve jongeren voeren en ‘reist’ door Nederland en België. Steeds meer jongeren kampen met psychische problemen [...]