Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Mooie opkomst en opbrengst voor regioplan Eemland

Samen Sterker kijkt tevreden terug op de eerste werksessie over het regioplan Eemland op dinsdag 19 september in het Huis van Leusden. De sessie was de eerste in een serie van drie werksessies om te komen tot een regioplan, zoals vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) aan de regio’s wordt gevraagd. De belangrijkste conclusie van deze bijeenkomst: verbinding is belangrijk, zowel op inhoud bij de verschillende thema’s als tussen de verschillende domeinen met professionals en inwoners.

Tijdens de werksessie werd door ruim 100 zorg-, welzijnsprofessionals en inwoners nagedacht over de vraag: welke opgaven komen er uit het regiobeeld van de gezondheidssituatie in Utrecht naar voren? Wat betekent dit voor de regio Eemland?* Er is gekeken naar welke vraagstukken er met prioriteit opgepakt moeten worden, waar er nog extra verdieping nodig is als het gaat om de problematiek of zorgvraag en welke ambities er zijn voor Eemland, die wellicht niet uit het regiobeeld volgen maar wel belangrijk zijn.

Thema’s

Sinds de oprichting van Samen Sterker Eemland wordt er op de thema’s chronische aandoeningen, spoedzorg, kwetsbare ouderen, psychische kwetsbaarheid en preventie domeinoverstijgend samengewerkt. Daarom was er tijdens de werksessie gelegenheid om mee te denken op een thema naar keuze. De vijf deelsessies waren goed voorbereid door de themacoördinatoren en programmamanagers en hadden een interactief karakter. De opbrengsten werden plenair teruggekoppeld, waarbij ook werd stil gestaan bij de raakvlakken tussen de thema’s en overstijgende vragen. Zo gaf één van de themacoördinatoren aan dat binnen Samen Sterker de jeugd nog niet voldoende aandacht krijgt, terwijl in het regiobeeld duidelijk te zien is dat hier ook een opgave ligt. Daarnaast werd aangestipt dat er binnen Samen Sterker gekeken kan worden naar een betere verbinding met het sociaal domein. Ook goede gegevensuitwisseling is genoemd als één van de voorwaarden om goed met elkaar domeinoverstijgend te kunnen samenwerken. Met alle inbreng gaan we de opgaven en plannen tijdens de volgende werksessies concreet maken. Door de energie en denkkracht van alle aanwezigen zijn hierin mooie stappen gezet tijdens deze aftrap.

Inwoners

Verschillende inwoners dachten ook mee tijdens de werksessie. Zij hebben vaak een ander perspectief dan de zorgprofessionals of de medewerkers uit het sociaal domein. Daarbij werd aangestipt dat het soms voor de inwoner niet duidelijk is waar zij terecht kunnen met hun hulpvraag. Door in te zetten op preventie en als professionals integraal te kijken als een inwoner met een hulpvraag komt, kun je iemand eerder doorverwijzen naar de juiste vorm van hulp en ondersteuning. De volgende werksessie is gepland op 12 oktober.

*De regio Eemland bestaat uit de gemeenten Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Nijkerk, Bunschoten, Baarn, Eemnes en Soest.

Published On: 20 september 2023Categories: nieuws, project themas, uitgelichtViews: 540