Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Levendige discussies en goede ideeën bij laatste werksessie regioplan

Op donderdag 2 november vond de laatste werksessie van Samen Sterker Eemland over het regioplan voor Eemland* plaatst. Tijdens deze werksessie is per thema gekeken naar welke aanpak er nodig is om de gestelde ambities in de eerdere werksessies te behalen. Dankzij de actieve inbreng van ongeveer 100 (zorg)professionals en inwoners, kan de opbrengst worden verwerkt in het regioplan Eemland, waarmee Samen Sterker invulling geeft aan het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Dankzij de actieve inbreng van ongeveer 100 (zorg)professionals en inwoners, kan de opbrengst worden verwerkt in het regioplan Eemland, waarmee Samen Sterker invulling geeft aan het Integraal Zorgakkoord (IZA).

De belangrijkste conclusie na alle drie de werksessies:

  • We hebben gebruik kunnen maken van de grote deskundigheid en energie van (zorg)professionals en inwoners om mee te denken over opgaven en oplossingen voor de regio Eemland.
  • Er gebeurt/loopt al heel veel goeds en we dat willen koesteren en uitbouwen.
  • Het is van groot belang om elkaars werk(veld) te kennen als je iets moois wilt realiseren in de zorg en ondersteuning voor inwoners in Eemland.
  • Dat wat nu op papier staat, wordt als gezamenlijk product ervaren en is een mooie basis om samenwerking verder te ontwikkelen.

Arbeidsmarkt

Tijdens deze laatste werksessie was er plenair aandacht voor het thema Arbeidsmarkt. Vincent Alkemade, directeur-bestuurder bij Utrechtzorg, de werkgeversorganisatie voor zorg en welzijn in Utrecht, nam de deelnemers mee in de ambities voor de arbeidsmarkt die volgen vanuit het Integraal Zorgakkoord en het programma ‘Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn’ (TAZ). De komende tijd wordt er ingezet op innovatie en anders werken, behoud van medewerkers en een leven lang ontwikkelen. Samen Sterker Eemland zorgt dat de uitdagingen die er zijn op het gebied van de arbeidsmarkt in Eemland bekend zijn bij Utrechtzorg en worden meegenomen bij het ontwikkelen van de programma’s.

 

*De regio Eemland bestaat uit de gemeenten Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Nijkerk, Bunschoten, Baarn, Eemnes en Soest.

Published On: 20 november 2023Categories: nieuwsViews: 234