Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Ketenaanpak Kansrijke Start van start

Een enthousiaste groep ketenpartners uit het medisch, sociaal en informele domein heeft in de afgelopen maanden de regionale coalitie Kansrijke Start gevormd. Tijdens de startbijeenkomst in maart heeft de coalitie specifieke doelen vastgesteld. Een van die doelen is het verbeteren van de signalering van (aanstaande) gezinnen in een kwetsbare situatie. Daarvoor is een werkgroep samengesteld. Door ervaringsdeskundigen te betrekken, gaat de coalitie het ondersteuningsaanbod beter laten aansluiten op de vraag van (aanstaande) ouders.

Regionale bijeenkomst ‘Leren & Verbinden’
Op donderdag 20 juni, in de landelijke week van Gezond Zwanger Worden, vond de tweede fysieke regionale bijeenkomst Kansrijke Start plaats. Ongeveer 20 partners uit het medisch, sociaal en informele domein waren hierbij aanwezig. De gemeenten Leusden en Soest deelden hun ervaringen rondom het opzetten van hun lokale ketenaanpak.

Ook stonden oudergroepen centraal deze middag. Erika Klok, opvoedkundige van voorheen Sovee, deelde haar kennis en ervaring over de succesvolle ouderschapskringen in Amersfoort en Nijkerk. Gemeenten leren zo van elkaar over mooie voorbeelden om (aanstaande) ouders goed te ondersteunen.

Versterken verbinding medisch en sociaal domein
Door de ketenaanpak is de verbinding tussen kinderartsen en lokale coalities in gemeenten versterkt.  Hierdoor kunnen zij elkaar snel vinden, bijvoorbeeld om te overleggen als er vanuit bepaalde gemeenten meer huilbaby’s worden gezien.

In 2024 organiseert de coalitie nog de volgende bijeenkomsten:

7 november jonge kind netwerkavond in Meander MC met als thema voeding

11 november bijeenkomst voor professionals vanuit het programma Nu Niet Zwanger rondom anticonceptie en hoe kom je daarover in gesprek met kritische inwoners

21 november regionale bijeenkomst ketenaanpak Kansrijke Start Eemland

Published On: 1 juli 2024Categories: nieuwsViews: 104