Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Hackaton Valpreventie

In het kader van het regionale samenwerkingsproject Valpreventie vond op 19 september een hackathon plaats in het Meander Medisch Centrum.

Een delegatie van samenwerkingspartners in de regio maakte een start om de doelstellingen en wensen wat betreft valpreventie in kaart te brengen. Een afvaardiging van zowel de gemeenten in de regio Eemland, Meander Medisch Centrum, Huisartsen Eemland, fysiotherapiepraktijken, GGD regio Utrecht, VVT-instellen en SRO brachten daarbij hun specifieke kennis in.

Tijdens de avond werd het doel geformuleerd volgens de strategische doelen van het gezondheidsakkoord. Hoofddoel is om door goede en brede samenwerking zoveel mogelijk valincidenten bij ouderen te voorkomen.

  • Dit levert voor de patiĆ«nt/burger een langer behoud van kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en langer thuis blijven wonen op.
  • PatiĆ«nten/inwoners weten waar zij terecht kunnen na een valincident en ervaren goed op elkaar afgestemde zorg.
  • Daarbij nemen zorgkosten af.
  • Er ontstaat meer voldoening bij (zorg)medewerkers door het vergroten en delen van kennis en afstemming bij signalering, screening, analyse en preventie/interventie.

De rol van de betrokken partijen bij een oudere met valrisico/na valincident is per domein in beeld gebracht in onderstaand model.

Na het helder krijgen van doel en de rol van de verschillende partijen ging de groep uiteen. Middels brainstormsessies zijn wensen en doelstellingen verder kaart gebracht en geprioriteerd. Vanuit de aanwezigen is de wens uitgesproken de doelstellingen verder uit te werken.

Published On: 20 september 2022Categories: nieuws, PreventieViews: 277