Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Gezondheidssituatie regio Utrecht in beeld

De vraag naar zorg en ondersteuning in de regio Utrecht stijgt. Onder ouderen én jongeren. Er zijn grote verschillen tussen en binnen gemeenten in de regio. Dat blijkt uit het regiobeeld dat inwoners, gemeenten, GGD regio Utrecht, zorg- en welzijnsaanbieders en Zilveren Kruis hebben gemaakt.

Iedereen in de regio Utrecht streeft naar een positieve gezondheid waarbij het accent niet (alleen) op ziekte ligt, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. We willen inwoners, en hun netwerk, hier op passende wijze in ondersteunen. Als inwoners zorg en ondersteuning nodig hebben, willen we dat dit naadloos op elkaar aansluit en wanneer mogelijk digitaal gebeurt. Daar zijn veranderingen voor nodig.

Samen werken aan transformatie-opgaven
In samenwerking met inwoners en zorg- en welzijnsaanbieders hebben we als gemeenten en zorgverzekeraars de belangrijkste uitdagingen voor de zorgkantoorregio Utrecht in beeld gebracht. Er is namelijk een verschil tussen de vraag naar zorg en welzijn en het aanbod ervan. Dit legt druk op het personeel en de financiële middelen. Vooral bij ouderen wordt dit probleem steeds groter, omdat we steeds meer ouderen krijgen. Wat betreft gezondheid zijn er grote verschillen tussen en binnen gemeenten. Ook de jeugd wordt steeds kwetsbaarder. Daarnaast vraagt de mentale gezondheid van jongeren en (jong)volwassenen aandacht. Tot slot wordt het aanbod van zorg en ondersteuning door een groot deel van de aanbieders en inwoners als versnipperd ervaren. Onderliggende oorzaken hangen onder andere samen met regelgeving en bekostigingsmodellen.

Toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning voor nu én later
Dit is een grote ambitie en uitdaging vanwege de groeiende bevolking, de grote verschillen in gezondheid en de vergrijzing in de regio. Met de informatie uit het regiobeeld stellen gemeenten, inwoners, zorg- en welzijnsaanbieders en zorgverzekeraars het komend halfjaar een plan op voor de regio. Daarin wordt een beperkt aantal uitdagingen benoemd waar de risico’s het grootst zijn dat de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg en welzijn in gevaar komen. En die als eerste worden opgepakt. Een centrale vraag is ook: Wat bepaalt het levensgeluk en de gezondheid van burgers? Lang niet altijd kan en moet deze vraag met zorg beantwoord worden. Andere oplossingen vergroten het levensgeluk en de gezondheid van de burgers ook. Zelfs beter!
Het regiobeeld is sinds 1 juli 2023 openbaar op De Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Achtergrondinformatie
Wat laat het regiobeeld van Utrecht zien?
Het regiobeeld geeft informatie over de verwachte zorg- en ondersteuningsbehoefte en belangrijke (leef)omstandigheden van inwoners, en over de capaciteit en prestaties van de gezondheidszorg en het welzijnsaanbod in de regio Utrecht. Deze informatie is gebaseerd op gegevens uit het verleden en voorspellingen voor de toekomst. Ook worden ervaringen van professionals en mensen die zorg en ondersteuning gebruiken meegenomen.

Grote betrokkenheid van iedereen
Tijdens het opstellen van het regiobeeld zijn vele regiopartners en inwoners betrokken. We bedanken iedereen die heeft meegedacht en input heeft gegeven voor dit regiobeeld.

De rol van Samen Sterker Eemland
Verschillende vertegenwoordigers van Samen Sterker Eemland zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van het regiobeeld. Mooi om te zien dat professionals vanuit Eemland een bijdrage konden leveren tijdens de werksessies.

De komende periode gebruikt Samen Sterker het regiobeeld als basis om te komen tot een regioplan, zodat we binnen Eemland gezamenlijk invulling kunnen geven aan de opdracht vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Tijdens een strategiesessie afgelopen 3 juli hebben de leden van het Regionaal Bestuurlijke Overleg en het Tactische Overleg al doorgepraat over welke vervolgstappen er nodig zijn om tot een regioplan te komen. Ook hebben verschillende betrokkenen een bijeenkomst gevolgd via het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om inspiratie op te halen voor het realiseren van het regioplan. In het najaar worden er verschillende werksessies en een symposium georganiseerd zodat de (zorg)professionals en burgers vanuit Eemland de kans krijgen mee te denken in het regioplan. Via de nieuwsbrief en LinkedIn-pagina van Samen Sterker houden we de betrokken (zorg)professionals en inwoners op de hoogte over de voortgang. Het regioplan moet 1 januari 2024 klaar zijn.

Published On: 7 juli 2023Categories: nieuwsViews: 246