Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Ervaringen deelnemers werksessies

Tijdens elke werksessie waren er deelsessies voor alle thema’s van Samen Sterker. Dit betrof  spoedzorg, psychische kwetsbaarheid, chronische aandoeningen, kwetsbare ouderen en preventie. Veel organisaties uit Eemland maakten van de gelegenheid gebruik om input te geven, ruim 50 verschillende organisaties hadden deelnemers afgevaardigd. Zo was er ook een vertegenwoordiging vanuit het sociaal domein.

Directeur/bestuurder Chris Hagelen van De Boei Sociaal Werk Bunschoten laat weten: “Ik kijk terug op drie heel verschillende bijeenkomsten. Je zag vooral dat iedereen in het begin alle onderwerpen bekeek vanuit zijn of haar eigen professie. Gedurende de bijeenkomsten en zeker tijdens de laatste, werd er veel meer gekeken naar de gezamenlijke opdrachten waar we voor staan. Vanuit het sociaal domein ben ik blij dat er tijdens de bijeenkomsten meer aandacht is gekomen voor de rol van het sociaal werk in de omslag van zorg naar gezondheid. Mooi om elkaar op deze manier te leren kennen!

Ook de leden van het tactisch overleg van Samen Sterker kijken goed terug op de werksessies. Simone Fens van Huisartsen Eemland en themacoördinator chronische aandoeningen bij Samen Sterker: “Het was heel waardevol om met (zorg)professionals vanuit het gehele zorglandschap, inwoners en cliënten rond de tafel te zitten om na te denken waar zorg en ondersteuning anders ingericht zou kunnen worden, om zo de toenemende zorg- en ondersteuningsvragen het hoofd te kunnen bieden. Wat kunnen inwoners zelf doen, welke processen en welke zorg kunnen we slimmer of anders inrichten? Zodat dit tijd bespaart en ruimte maakt voor de zorgvraag, die in de toekomst gaat toenemen. De basis van de resultaatgebieden is gelegd, welke verder uitgewerkt gaat worden de komende periode in het regioplan en uiteindelijke transformatieplan in Eemland.”

Perspectief inwoners

Verschillende inwoners uit Eemland sloten ook aan bij de werksessies. Zij kijken vaak met een andere blik naar de genoemde vraagstukken. Hun inbreng was dan ook zeer waardevol. Inwoner Lucas Koch, betrokken bij het burgerinitiatief Door Achterveld Voor Achterveld (DAVA) geeft aan: “De andere invalshoek die ik met mijn opmerkingen leverde viel in goede aarde bij de overige deelnemers. Er was een open discussie met werkers in het veld. Met de opbouw van de aard van de sessies was duidelijk waar naar toe gewerkt werd. De samenvattingen waren to the point. De inwoner werd gehoord en kon zijn/haar steentje bijdragen.”

Meer weten over de inbreng van inwoners tijdens de werksessies? Lees dan de korte terugblik van inwoner Lucas Koch.

 

Published On: 20 november 2023Categories: nieuwsViews: 212