window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-248603622-1');

Mooie opkomst en opbrengst voor regioplan Eemland

2023-09-21T10:09:36+02:0020 september 2023|Categorieën: nieuws, project themas, uitgelicht|

Samen Sterker kijkt tevreden terug op de eerste werksessie over het regioplan Eemland op dinsdag 19 september in het Huis van Leusden. De sessie was de eerste in een serie van drie werksessies om te komen tot een regioplan, zoals vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) aan de regio’s wordt gevraagd. De belangrijkste conclusie van deze bijeenkomst: verbinding is belangrijk, zowel op inhoud bij de [...]

Update verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra

2023-09-26T15:59:18+02:0019 september 2023|Categorieën: nieuws, Psychische kwetsbaarheid|

Enige tijd geleden vond de startbijeenkomst van het verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra plaats. Dit is een opdracht vanuit het integraal zorgakkoord dat we binnen Samen Sterker Eemland vormgeven in het thema psychische kwetsbaarheid.  De afgelopen tijd was het wat stil rond het verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra, maar er is zeker niet stil gezeten. In deze update brengen we je op de hoogte van de voortgang rond het verkennend [...]

Project Proactieve Zorgplanning in de regio afgerond. ‘De basis is er’

2023-07-10T14:03:28+02:0010 juli 2023|Categorieën: Kwetsbare ouderen, nieuws, uitgelicht|

Eind 2024 werkt iedereen in de regio met de werkafspraken Proactieve Zorgplanning. Dé stip op de horizon van het project ‘Proactieve Zorgplanning in de regio’, één van de programma’s van Samen Sterker Eemland. Zodat alle inwoners van Eemland voor wie het nodig is, hebben nagedacht over hun wensen en grenzen voor toekomstige zorg en behandeling. Het project is afgelopen maand afgerond. De ketenpartners hebben werkafspraken [...]

Startbijeenkomst verkennend gesprek Samen Sterker Eemland

2023-06-15T08:35:47+02:0013 juni 2023|Categorieën: nieuws, Psychische kwetsbaarheid|

Op 30 mei vond de startbijeenkomst voor het verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra plaats. Bij de bijeenkomst waren vanuit 25 verschillende organisaties huisartsen, sociaal domein-medewerkers, ggz-medewerkers, ervaringsdeskundigen, leden van de wijkraad en de zorgverzekeraar aanwezig. De bijeenkomst was gericht op kennismaken, samenwerken en een start maken met het verkennend gesprek. Een van de belangrijke speerpunten in het integraal zorgakkoord is het verstevigen van de samenwerking tussen [...]

Oncolokaal en Samen Sterker Eemland gaan samen verder

2023-06-15T08:42:58+02:0013 juni 2023|Categorieën: Chronische aandoeningen, nieuws, uitgelicht|

Drie jaar geleden is OncoLokaal ontstaan uit een initiatief van zorgprofessional Caspar Tittse en ervaringsdeskundige Désiré Paschedag. Het is uitgegroeid tot hét oncologiezorgnetwerk waar verschillende partijen en (zorg)professionals uit de regio Eemland samenwerken. Inmiddels zijn ruim 70 (!) gekwalificeerde zorgprofessionals aangesloten en het netwerk blijft groeien. Met elkaar ondersteunen zij mensen met kanker en hun naasten. In een aantal Eemlandse gemeenten zijn er nu [...]

OncoLokaal

2023-06-15T08:42:10+02:0013 juni 2023|Categorieën: Chronische aandoeningen, project themas|

Thema: Chronische aandoeningen OncoLokaal OncoLokaal is het oncologiezorgnetwerk waar verschillende partijen en (zorg)professionals uit de regio Eemland samenwerken. Zij werken samen aan het zichtbaar maken en verder verbeteren van de medische, paramedische en niet-medische oncologische zorg in regio Eemland. Zichtbaar voor zowel inwoners als professionals in de regio. Inmiddels zijn ruim 70 (!) gekwalificeerde zorgprofessionals aangesloten en het netwerk breidt [...]

Terugkijken: online seminar kwetsbare ouderen

2023-06-07T11:39:54+02:007 juni 2023|Categorieën: Kwetsbare ouderen, nieuws|

Afgelopen dinsdag 6 juni vond het online seminar plaats over het thema kwetsbare ouderen. Geïnteresseerden zorgprofessionals uit Eemland werden bijgepraat over de ontwikkelingen binnen de regionale samenwerking rondom kwetsbare ouderen. Met een korte introductie op het netwerk Samen Sterker startte themacoördinator Ilse Zuurhout het seminar. Vervolgens praatte Rafaëlle van Gijssel, projectleider ONTiE, de deelnemers bij over de werkafspraken en ontwikkelingen binnen het Ouderengeneeskundig Netwerk [...]

ONTiE Basis afgerond – Start ONTiE Wlz Zorg

2023-06-16T09:47:44+02:001 juni 2023|Categorieën: Kwetsbare ouderen, nieuws|

Vandaag, 1 juni, start ONTiE Wlz Zorg, het vervolg op ONTiE Basis. In april is ONTiE Basis opgeleverd. Met een actualiseringsslag van regionale transmurale werkafspraken (RTA) is de continuïteit van de beschikbaarheid van de SO-functie in VVT-instellingen geborgd. Specialisten ouderengeneeskunde (SO) en huisartsen kunnen zo samen de zorg voor kwetsbare ouderen in regio Eemland goed blijven organiseren. De volgende werkafspraken zijn geactualiseerd en/of opgesteld: [...]

Samen optrekken in de eerste lijn

2023-05-23T12:09:27+02:0023 mei 2023|Categorieën: Kwetsbare ouderen, nieuws, uitgelicht|

Begin dit jaar zijn vanuit Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland (ONTiE) de werkafspraken tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde opgefrist en bekrachtigd door de betrokken organisaties. Werkafspraken die ervoor zorgen dat specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen samen de zorg voor kwetsbare ouderen in regio Eemland goed kunnen blijven organiseren. Huisarts Loes Meijer en Gea Antonides, specialist ouderengeneeskunde, werken al jaren intensief met elkaar samen en stonden [...]

Online seminar regionale ontwikkelingen kwetsbare ouderen

2023-05-12T08:49:21+02:0012 mei 2023|Categorieën: Kwetsbare ouderen, nieuws, uitgelicht|

Op dinsdag 6 juni van 15.00 -16.00 uur organiseert het netwerk Samen Sterker Eemland een online seminar rondom het thema kwetsbare ouderen. In dit online seminar vertellen we jullie graag meer over de ontwikkelingen en projecten die lopen op het gebied van kwetsbare ouderen binnen de regiosamenwerking Samen Sterker. We delen welke (inhoudelijke) ontwikkelingen er zijn, welke samenwerkingsafspraken er zijn gemaakt en uiteraard is [...]