window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-248603622-1');

Samenwerken aan zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

2023-08-28T10:58:45+02:0028 augustus 2023|Categorieën: nieuws|

Ruim veertig procent van de Nederlanders heeft ooit psychische klachten gehad. Soms kort en soms langdurig. Het is dus niet verwonderlijk dat psychische kwetsbaarheid één van de thema’s is waar binnen Samen Sterker Eemland domeinoverstijgend aan wordt gewerkt. De afgelopen maanden zijn er mooie stappen gezet, mede dankzij de sturende kracht van Linda Honig, IZA netwerk coördinator bij GGz Centraal en Micheline Paffen, wethouder bij de [...]

Strategiesessie regioplan Integraal Zorgakkoord

2023-07-11T13:45:14+02:0010 juli 2023|Categorieën: nieuws|

Hoe geven we binnen Samen Sterker Eemland invulling aan de gezamenlijke opdracht vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) om een regioplan te maken? En welke transformatie hebben we voor ogen? Dit waren de vragen die centraal stonden tijdens de tweede strategiesessie van dit jaar van de bestuurders en themacoördinatoren van Samen Sterker Eemland. Naast de leden van het Tactisch Overleg en Regionaal Bestuurlijk Overleg, waren ook [...]

Project Proactieve Zorgplanning in de regio afgerond. ‘De basis is er’

2023-07-10T14:03:28+02:0010 juli 2023|Categorieën: Kwetsbare ouderen, nieuws, uitgelicht|

Eind 2024 werkt iedereen in de regio met de werkafspraken Proactieve Zorgplanning. Dé stip op de horizon van het project ‘Proactieve Zorgplanning in de regio’, één van de programma’s van Samen Sterker Eemland. Zodat alle inwoners van Eemland voor wie het nodig is, hebben nagedacht over hun wensen en grenzen voor toekomstige zorg en behandeling. Het project is afgelopen maand afgerond. De ketenpartners hebben werkafspraken [...]

Gezondheidssituatie regio Utrecht in beeld

2023-07-11T08:15:52+02:007 juli 2023|Categorieën: nieuws|

De vraag naar zorg en ondersteuning in de regio Utrecht stijgt. Onder ouderen én jongeren. Er zijn grote verschillen tussen en binnen gemeenten in de regio. Dat blijkt uit het regiobeeld dat inwoners, gemeenten, GGD regio Utrecht, zorg- en welzijnsaanbieders en Zilveren Kruis hebben gemaakt. Iedereen in de regio Utrecht streeft naar een positieve gezondheid waarbij het accent niet (alleen) op ziekte ligt, maar [...]

Startbijeenkomst verkennend gesprek Samen Sterker Eemland

2023-06-15T08:35:47+02:0013 juni 2023|Categorieën: nieuws, Psychische kwetsbaarheid|

Op 30 mei vond de startbijeenkomst voor het verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra plaats. Bij de bijeenkomst waren vanuit 25 verschillende organisaties huisartsen, sociaal domein-medewerkers, ggz-medewerkers, ervaringsdeskundigen, leden van de wijkraad en de zorgverzekeraar aanwezig. De bijeenkomst was gericht op kennismaken, samenwerken en een start maken met het verkennend gesprek. Een van de belangrijke speerpunten in het integraal zorgakkoord is het verstevigen van de samenwerking tussen [...]

Oncolokaal en Samen Sterker Eemland gaan samen verder

2023-06-15T08:42:58+02:0013 juni 2023|Categorieën: Chronische aandoeningen, nieuws, uitgelicht|

Drie jaar geleden is OncoLokaal ontstaan uit een initiatief van zorgprofessional Caspar Tittse en ervaringsdeskundige Désiré Paschedag. Het is uitgegroeid tot hét oncologiezorgnetwerk waar verschillende partijen en (zorg)professionals uit de regio Eemland samenwerken. Inmiddels zijn ruim 70 (!) gekwalificeerde zorgprofessionals aangesloten en het netwerk blijft groeien. Met elkaar ondersteunen zij mensen met kanker en hun naasten. In een aantal Eemlandse gemeenten zijn er nu [...]

Terugkijken: online seminar kwetsbare ouderen

2023-06-07T11:39:54+02:007 juni 2023|Categorieën: Kwetsbare ouderen, nieuws|

Afgelopen dinsdag 6 juni vond het online seminar plaats over het thema kwetsbare ouderen. Geïnteresseerden zorgprofessionals uit Eemland werden bijgepraat over de ontwikkelingen binnen de regionale samenwerking rondom kwetsbare ouderen. Met een korte introductie op het netwerk Samen Sterker startte themacoördinator Ilse Zuurhout het seminar. Vervolgens praatte Rafaëlle van Gijssel, projectleider ONTiE, de deelnemers bij over de werkafspraken en ontwikkelingen binnen het Ouderengeneeskundig Netwerk [...]

ONTiE Basis afgerond – Start ONTiE Wlz Zorg

2023-06-16T09:47:44+02:001 juni 2023|Categorieën: Kwetsbare ouderen, nieuws|

Vandaag, 1 juni, start ONTiE Wlz Zorg, het vervolg op ONTiE Basis. In april is ONTiE Basis opgeleverd. Met een actualiseringsslag van regionale transmurale werkafspraken (RTA) is de continuïteit van de beschikbaarheid van de SO-functie in VVT-instellingen geborgd. Specialisten ouderengeneeskunde (SO) en huisartsen kunnen zo samen de zorg voor kwetsbare ouderen in regio Eemland goed blijven organiseren. De volgende werkafspraken zijn geactualiseerd en/of opgesteld: [...]

Samen optrekken in de eerste lijn

2023-05-23T12:09:27+02:0023 mei 2023|Categorieën: Kwetsbare ouderen, nieuws, uitgelicht|

Begin dit jaar zijn vanuit Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland (ONTiE) de werkafspraken tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde opgefrist en bekrachtigd door de betrokken organisaties. Werkafspraken die ervoor zorgen dat specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen samen de zorg voor kwetsbare ouderen in regio Eemland goed kunnen blijven organiseren. Huisarts Loes Meijer en Gea Antonides, specialist ouderengeneeskunde, werken al jaren intensief met elkaar samen en stonden [...]

Update uitwerking integraal zorgakkoord en oplevering regiobeeld

2023-05-23T11:07:54+02:0023 mei 2023|Categorieën: nieuws|

Deze weken wordt er door verschillende gezondheidspartners gewerkt aan het opleveren van een regiobeeld voor de regio Utrecht, met daarin aandacht voor de subregio Eemland. Het regiobeeld bestaat uit een basisbeeld dat inzicht moet geven in enerzijds de capaciteit en prestaties van de gezondheidszorg in de regio en anderzijds de prognoses en ontwikkelingen in zorgbehoefte en andere relevante aspecten van inwoners. Naast het basisbeeld [...]