Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Bericht van de verbindingsfunctionarissen

Irma en Richard zijn de spinnen in het web van het Herstelnetwerk. Zij zorgen dat de trainingen georganiseerd worden, leggen contacten in verschillende gemeenten om het aanbod in de regio uit te breiden en werken samen met de projectgroep aan de ontwikkeling van het Herstelnetwerk. Leuk dus om te horen waar ze op dit moment zoal mee bezig zijn. 

Een half jaar geleden stonden wij als verbindingsfunctionarissen met mooie woorden over herstel, ervaringsdeskundigheid en samenwerking op papier, letterlijk met lege handen. We zochten naar manieren om grip te krijgen op ideeën van samenwerking en aanbod creëren. Inmiddels zijn we aardig ‘op stoom’ gekomen. De enthousiaste projectgroep, die eenmaal per zes weken samenkomt en waarin ervaringsdeskundigen en zorg-welzijnsmedewerkers afstemming vinden is compleet en bouwt actief aan het Herstelnetwerk. Zij slagen er steeds beter in om het aanbod van hersteltrainingen in de regio, dichter bij inwoners, en met toevoeging van elkaars expertise uit te zetten, naast hun eigen werkzaamheden. En dat levert een mooi resultaat op:

  • Een bevlogen verhaal van een ervaringsdeskundige over het belang van herstelgericht denken en doen werd door professionals van Huisartsen Eemland met aandacht gevolgd. Zij kunnen in hun werk het aanbod van het netwerk onder de aandacht brengen bij inwoners om hen regie te geven op ondersteuning bij mentale gezondheid.
  • Ervaringsdeskundigen deelden hun herstelverhaal met geïnteresseerde inwoners van Amersfoort bij een herstelmarkt die voortvloeide uit de komst van het beeld ‘De Stille Strijd’ in Amersfoort.
  • Binnenkort start een WRAP-training in een inloophuis in Amersfoort, waarbij aan de training een presentatie van IndeBuurt033 wordt toegevoegd. Op deze manier leren inwoners over hun eigen herstelproces terwijl hen ook de optie wordt geboden om vrijwilligers- of regulier werk te gaan doen en/of bekend te worden met allerlei activiteiten.
  • In Baarn start dezelfde WRAP-training in samenwerking met medewerkers van PitBaarn. De collega’s zorgen via pr bij huisartsen, lokale teams en beschermd wonen locaties dat inwoners op het spoor van de training worden gezet.
  • De actieve leden van de klankbordgroep psychische diversiteit geven via hun stem een gezicht aan inwoners van Amersfoort door mee te praten in de projectgroep en het herstelnetwerk te promoten.
  • Voor mensen met LVB wordt een persoonlijke hersteltraining ontwikkeld door samenwerking tussen ervaringsdeskundigen van ggz, Kwintes en zorgprofessionals van Abrona.
  • Trajectbegeleiders van gemeenten worden, ook weer door het samenspel van ervaringsdeskundigen en medewerkers van welzijn organisaties, bijgepraat over herstel, ervaringsdeskundigheid en de meerwaarde voor mensen op zoek naar passend werk.
Published On: 26 februari 2024Categories: nieuwsViews: 241