Regio Eemland streeft ernaar een diverse en inclusieve regio te zijn. Inwoners van de regio Eemland hebben zelf de regie over wat zij belangrijk vinden en nodig hebben voor een gezond en betekenisvol leven. Mensen die voor korte of lange tijd patiënt, cliënt of mantelzorger zijn of hulp kunnen gebruiken, ondersteunen we met passende zorg en ondersteuning, nu en in de toekomst. Om dit te realiseren gaan we intensiever samenwerken bij het beter organiseren van zorg en ondersteuning.

Onze gezamenlijke missie vatten we samen in de volgende kernzin:

Partners in gezondheid:
Samen sterker voor een gezonde toekomst in Eemland.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

 • Verbeterde gezondheid van de populatie

 • Verbeterde ervaren kwaliteit van ondersteuning en zorg door de kwetsbare burger

 • Besparing kosten per burger

 • Verbeterde ervaren werkplezier door de zorgprofessionals

WELKE UITGANGSPUNTEN HEBBEN WE?

 • Positieve gezondheid van ziekte & zorg naar gezondheid & gedrag

 • Regie bij de kwetsbare burger

 • JZOZP de juiste zorg op de juiste plek

 • Wijkgericht en generalistisch organiseren waar kan, specialistisch waar moet (STEP-UP methode)

 • Inclusiviteit
  Rekening houden met afkomst, levensovertuiging, geaardheid, beperking en achtergrond

MET WIE?

 • Inwoners van Eemland

 • Regiogemeenten

 • Verzorging, verpleging en thuiszorg

 • Geestelijke gezondheid

 • Ziekenhuis

 • Huisarts

 • Verzekeraar en zorgkantoor

Gezondheidsakkoord

Lees meer over onze visie, ambitie en strategische doelen in ons gezondheidsakkoord. Dit akkoord werd in december 2021 ondertekend. In november 2022 sloten nieuwe partners aan, ook zij hebben het gezondheidsakkoord ondertekend.

Regioplan

Samen Sterker heeft actief meegedacht over het regioplan Midden Nederland. Hierin is uitgebreid beschreven wat we voor in de regio Eemland gaan oppakken. Het complete regioplan is te lezen op http://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl. Of download de publieksversie.