Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Vervolg regioplan

De komende weken gaat Samen Sterker Eemland aan de slag om een concept regioplan voor de regio Eemland* te schrijven. Deze fase is afgetrapt met een strategiemiddag op 6 november waarbij leden van het Tactisch Overleg (TO) en het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) alle opbrengst uit de werksessies hebben besproken.

Hierbij zijn de gemaakte keuzes getoetst en was er aandacht voor de onderlinge samenhang en raakvlakken tussen thema’s binnen Eemland maar ook met regionale (Utrecht) en soms landelijke ontwikkelingen. De concepten worden komende periode afgestemd met de diverse achterbannen. Hierbij valt te denken aan: convenantpartners (VVT/GGZ/HE/MMC-Zorg voor morgen), gemeentelijke afstemming, als ook ROAZ en U16. Voor de inwoners die aanwezig waren bij de werksessies is ook een bijeenkomst gepland om het concept samen door te nemen en waar nodig aan te scherpen. Het definitieve regioplan moet eind december klaar zijn en wordt door de partners gezien als een herijking van het gezondheidsakkoord van Samen Sterker. Op basis van dit regioplan kan Samen Sterker transformatiemiddelen aanvragen om de beoogde transformaties te kunnen financieren.  Met de energie en de betrokkenheid die we afgelopen maanden hebben ervaren, kijken we er naar uit komende periode verdere plannen en uitvoering vorm te geven voor de inwoners van Eemland.

 

*De regio Eemland bestaat uit de gemeenten Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Nijkerk, Bunschoten, Baarn, Eemnes en Soest.

Published On: 20 november 2023Categories: nieuwsViews: 250