Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Van regioplan naar Herstelnetwerk

In het regioplan van Eemland staat dat we binnen het thema psychische kwetsbaarheid uitvoering geven aan het Herstelnetwerk. In deze Herstelspecial laten we zien wat het Herstelnetwerk is en hoe we daar binnen Samen Sterker Eemland aan werken.

Wat staat er in het regioplan?

In het regioplan staat op welke manier we in regio Eemland uitvoering geven aan het Integraal Zorgakkoord (IZA). Die uitvoering geven we vorm in vijf thema’s en vier actielijnen. Het thema psychische kwetsbaarheid is gericht op de ontwikkeling van een mentaal gezondheidsnetwerk, waarvan het Herstelnetwerk een belangrijk onderdeel is. Door het Herstelnetwerk vergroten we de zelfredzaamheid van inwoners op het gebied van mentale gezondheid, stellen we welzijn centraler en organiseren we laagdrempelige steunpunten en lotgenotencontact.

Het Herstelnetwerk

Het netwerk bestaat uit ervaringsdeskundigen, professionals uit zorg en welzijn van diverse organisaties en leden van een klankbordgroep van inwoners. Zij werken regionaal samen in een projectgroep onder begeleiding van de verbindingsfunctionarissen en zijn de dragers van het netwerk. Het denken en doen van dit netwerk is gericht op herstel, hoop en perspectief bieden en naast inwoners staan die na het meemaken van een psychisch ontwrichtende ervaring weer grip willen krijgen op hun dagelijks leven.

In onderlinge samenwerking biedt het Herstelnetwerk laagdrempelige, veelal gratis, activiteiten en trainingen aan op verschillende plekken in de regio. De trainingen en activiteiten zijn te vinden in de activiteitenkalender van Indebuurt033 en zijn toegankelijk voor alle inwoners van regio Eemland. Daarnaast werkt het Herstelnetwerk aan kennisoverdracht over herstel en het bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid. Het netwerk laat zich daarvoor horen en zien bij inspiratiebijeenkomsten, projecten van gemeenten en herstelmarkten. Leren over herstel bevordert de mentale gezondheid, eigen kracht en het inzetten van het eigen netwerk.

Published On: 26 februari 2024Categories: nieuwsViews: 173