Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Van Regiobeeld naar Regioplan Integraal Zorgakkoord

Plannen voor 2024 -2026

Samen Sterker Eemland legt de basis voor komende jaren

Samen Sterker Eemland heeft een gezamenlijke opdracht vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) om uiterlijk 1 januari 2024 een regioplan op te leveren. In dit regioplan worden de conclusies van het regiobeeld over de gezondheidssituatie in Utrecht vertaalt in regionale opgaven, afspraken en oplossingen.

Hoe pakken we dit aan? We organiseren dit najaar verschillende werksessies voor (zorg)professionals en inwoners om stap voor stap tot een regioplan te komen. De werksessies kennen dezelfde opbouw: een korte gezamenlijke aftrap (doelen en uitleg), deelsessies per thema (kwetsbare ouderen, psychische kwetsbaarheid, spoedzorg, chronische aandoeningen en preventie) en een gezamenlijke afsluiting waarbij alle dwarsverbanden tussen de thema’s worden besproken. Ideeën voor het thema spoedzorg kunnen bijvoorbeeld ook gevolgen hebben voor het thema preventie. Ook is er aandacht voor overkoepelende vragen die te maken hebben met digitalisering/gegevensuitwisseling, arbeidsmarkt, wonen en zorg.

Werksessies

Tijdens de eerste werksessie staan de conclusies van het regiobeeld centraal: welke opgaven komen er uit het regiobeeld van de gezondheidssituatie in Utrecht naar voren? Missen we nog data of informatie? Vraagt het nog extra verdieping om de problematiek/zorgvraag te kunnen duiden? Welke vraagstukken moeten met prioriteit worden opgepakt? Zijn er misschien ook ambities in de praktijk die niet uit het regiobeeld volgen maar wel belangrijk zijn? Bij de tweede werksessie maken de deelnemers de opgaven en ambities meer concreet: welke transformatie hebben we voor ogen? Wat willen we bereiken voor de inwoners van Eemland? De deelnemers werken bij de derde en laatste werksessie de aanpak verder uit. Hierbij valt te denken aan: mijlpalen, betrokkenen, resultaatsafspraken, plannen om de voortgang te monitoren en randvoorwaarden. Aan de hand van alle input zal het regioplan Eemland worden geschreven, rekening houdend met de landelijke eisen die hiervoor gelden. Na iedere werksessie zullen we de opbrengst via nieuwsberichten delen. In het voorjaar van 2024 volgt er een symposium waarin het regioplan en de daaraan gekoppelde agenda van Samen Sterker worden toegelicht.

We zien het regioplan als een update van het Gezondheidsakkoord uit 2021 en daarmee een mooie stevige basis voor de samenwerking in de komende jaren. We kijken er dan ook naar uit om het regioplan met alle betrokken (zorg)partijen en een vertegenwoordiging van inwoners tot stand te brengen!

 

 

Published On: 29 augustus 2023Categories: nieuwsViews: 755