Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Vacature: programmamanager Samen Sterker

Het netwerk Samen Sterker Eemland is per 1 januari 2024 op zoek naar een:

Programmamanager
32 uur per week, voor de periode van drie jaar (2024-2026)

Over Samen Sterker
De gezondheid van inwoners in Eemland is belangrijk, iedereen heeft recht op goede zorg en ondersteuning, die betaalbaar en toegankelijk is. Binnen Samen Sterker werken verschillende organisaties samen om dat mogelijk te maken. In het Gezondheidsakkoord van december 2021 hebben de partners vastgelegd welke ambities er zijn voor de regio Eemland en hoe zij die ambities willen waarmaken. De gezamenlijke missie wordt samengevat in de volgende zin:
Partners in gezondheid: samen sterker voor een gezonde toekomst in Eemland.

Partners Samen Sterker
In dit netwerk werken het ziekenhuis, de huisartsen, VVT-instellingen, GGZ-instellingen, de regiogemeenten, het zorgkantoor en de zorgverzekeraar samen. In totaal bestaat het netwerk uit ruim 30 partners.*
Sinds de oprichting in 2021 is gewerkt aan een breed gedragen agenda om de gezondheidsvoorzieningen in de regio Eemland (tijdig) beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar te houden. Het netwerk wordt aangestuurd door het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO), waarin de bestuurders van de verschillende organisaties de koers en thema’s bepalen. In het Tactisch Overleg (TO) werken vertegenwoordigers van de verschillende partners de thema’s uit in projecten en initiatieven.

De koers voor 2024-2026
In 2023 richt Samen Sterker zich op de herijking van de ambities in lijn met de regiobeelden en gezamenlijke opgaven vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA). In december wordt een regioplan opgeleverd dat we beschouwen als een update van het Gezondheidsakkoord uit 2021. Daarmee staat er een stevige basis voor samenwerking in de komende jaren. Wij zoeken een vaste programmamanager om de beoogde transformaties op bestuurlijk en tactisch niveau te ondersteunen.

Wat ga je doen?
• De programmamanager is de centrale spil bij het realiseren van de gezamenlijke ambities uit het Gezondheidsakkoord 2024-2026 en de daaruit volgende transformatieplan(nen) voor de regio Eemland.
• De programmamanager overziet het speelveld van het samenwerkingsverband, de initiatieven en de thema’s die lopen en wat er nodig is om deze thema’s verder te brengen.
• De programmamanager heeft de mijlpalen scherp, evenals de stappen en betrokkenen die nodig zijn om deze te behalen en acteert hier proactief op.
• De programmamanager kent de perspectieven van de partners, de financiers en het belang van de burgers van Eemland en weet deze constructief samen te brengen om optimale integrale zorg en ondersteuning in Eemland te bevorderen.
• De programmamanager initieert en onderhoudt netwerkcontacten die van belang zijn voor de te behalen resultaten en de zichtbaarheid van Samen Sterker Eemland.

Taken:
• Aansturing processen van het Tactisch Overleg (TO) en het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) (voorbereiding agenda’s, opvolging actiepunten, meedenken verslaglegging).
• Bewaken onderlinge verbinding en nakomen afspraken.
• Faciliteren van de prioritering en realisatie van projecten:
o Keuzeprocessen in het TO en RBO aansturen.
o Projecten duidelijk (te laten) definiëren, vervolgen, opzetten, uitwerken, monitoren en borgen.
o Verbindende schakel met overstijgende werkgroepen/thema’s, zoals communicatie en Digitaal Netwerkplatform (DNP).
• Regie/redactie over het bijstellen regioplan, opstellen van transformatieplannen en aanvragen voor transformatiemiddelen en de daaruit volgende externe verantwoording.
• Organiseren van activiteiten (strategiemiddagen, themabijeenkomsten).
• Alert zijn op rolinvulling, groepsprocessen, geven van feedback en ongevraagd advies.
• Samenwerking binnen de regio afstemmen met bovenregionale en landelijke initiatieven, onder andere vanuit het IZA.
• Aanhaking bij en vertegenwoordiging van Eemland in bovenregionale overleggen/bijeenkomsten.

Wij vragen:
• Je werkt op academisch niveau.
• Je hebt binding met de regio Eemland en bent bij voorkeur werkzaam bij één van de samenwerkingspartners van Samen Sterker Eemland.
• Je hebt ervaring met de complexiteit van netwerksamenwerking.
• Je hebt aantoonbaar kennis en ervaring met verandermanagement.
• Je hebt kennis over de actuele ontwikkelingen in de zorg en het sociaal domein.
• Je hebt een antenne voor kansrijke (zorg)innovaties en verbeterideeën die bijdragen aan de ambities van Samen Sterker Eemland.
• Je bent benaderbaar, communicatief vaardig en verbindend.
• Je hebt gevoel voor politieke verhoudingen en de governance in de zorg.
• Je kunt makkelijk schakelen op verschillende niveaus.

Wat we bieden:
• Een uitdagende en afwisselende rol in een dynamische en inspirerende omgeving.
• Een diverse groep gemotiveerde collega’s uit verschillende domeinen van Samen Sterker Eemland.
• Hybride werken.
• Mogelijkheden jezelf te ontwikkelen.
• Het invullen van deze functie door twee personen (met gezamenlijk 32 uur) behoort tot de mogelijkheden.
• De arbeidsvoorwaarden en het salaris is volgens functiegroep 70 (CAO GGz/Ziekenhuis) €4.858 tot €7.231 per maand.

Enthousiast geworden?
Heb je interesse en pas je in het profiel? Maak dit dan uiterlijk 8 oktober a.s. kenbaar in een motivatiebrief met curriculum vitae gericht aan Dienke Hedemann, directeur bij GGZ Centraal en voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) van Samen Sterker Eemland. Dit kan via het volgende mailadres: info@samensterkereemland.nl
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Ria Slingerland, de huidige programmamanager, via het volgende mailadres ria@slingerland-advies.nl.
De gesprekken vinden plaats in week 41 en 42.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Kandidaten vanuit een organisatie die aangesloten is bij Samen Sterker hebben voorrang op externe kandidaten.

*Het netwerk Samen Sterker Eemland bestaat uit:
Meander Medisch Centrum, Huisartsen Eemland, Zilveren Kruis Zorgkantoor en Zilveren Kruis zorgverzekeraar.

VVT-organisaties: Beweging 3.0, Silverein, De Haven, Amaris, Accolade Zorg, De Koperhorst, Zorggroep Charim, King Arthur Groep, St. Pieters en Bloklands Gasthuis en Moriahoeve.

Gemeenten: gemeente Amersfoort, gemeente Leusden, gemeente Nijkerk, gemeente Bunschoten, gemeente Woudenberg, gemeente Soest, gemeente Eemnes en de gemeente Baarn.

GGZ-organisaties: GGZ Centraal, Eleos, Psymens, MoleMann, Jellinek, Indigo, de Waag, De Hoop GGZ en Vitaal GGZ.

Published On: 14 september 2023Categories: nieuwsViews: 432