Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Vacature: programmamanager Samen Sterker

Het netwerk Samen Sterker Eemland is per 1 januari 2024 op zoek naar een:

Programmamanager

“Regionale verbinder van mensen en thema’s in uniek samenwerkingsverband dat de zorg in Eemland transformeert”

Voor de werving en selectie van een programmamanager maken we gebruik van wervingsbureau VOOR.

Samen Sterker Eemland

Samen Sterker Eemland zoekt een vaste programmamanager om de beoogde transformaties op bestuurlijk en tactisch niveau te ondersteunen.

De gezondheid van inwoners in Eemland is belangrijk, iedereen heeft recht op goede zorg en ondersteuning, die betaalbaar en toegankelijk is. Binnen Samen Sterker werken verschillende organisaties samen om dat mogelijk te maken. In het Gezondheidsakkoord van december 2021 hebben de partners vastgelegd welke ambities er zijn voor de regio Eemland en hoe zij die ambities willen waarmaken. De gezamenlijke missie wordt samengevat in de volgende zin:

Partners in gezondheid: samen sterker voor een gezonde toekomst in Eemland.

In het netwerk werken het ziekenhuis, de huisartsen, VVT-instellingen, GGZ-instellingen, de regiogemeenten, het zorgkantoor en de zorgverzekeraar samen. In totaal bestaat het netwerk uit ruim 30 partners.*

Sinds de oprichting in 2021 is gewerkt aan een breed gedragen agenda om de gezondheidsvoorzieningen in de regio Eemland (tijdig) beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar te houden. Het netwerk wordt aangestuurd door het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO), onder voorzitterschap van Dienke Hedemann, waarin de bestuurders van de verschillende organisaties de koers en thema’s bepalen. In het Tactisch Overleg (TO) werken vertegenwoordigers van de verschillende partners de thema’s uit in projecten en initiatieven.

Regio Eemland streeft ernaar een diverse en inclusieve regio te zijn. Inwoners hebben zelf de regie over wat zij belangrijk vinden en nodig hebben voor een gezond en betekenisvol leven.

In 2023 richt Samen Sterker zich op de herijking van de ambities in lijn met de regiobeelden en gezamenlijke opgaven vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA). In december wordt een regioplan opgeleverd als een update van het Gezondheidsakkoord uit 2021. Daarmee staat er een stevige basis voor samenwerking in de komende jaren.

Functie
De programmamanager is de centrale spil bij het realiseren van de gezamenlijke ambities uit het Gezondheidsakkoord 2024-2026 en de daaruit volgende transformatieplan(nen) voor regio Eemland. Je bereidt het Tactische Overleg (TO) evenals het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) voor en draagt zorgt voor een optimale kruisbestuiving tussen beide gremia. In ieder overleg neem je deel aan de discussies, lever je advies en zorg je dat de juiste besluiten op de juiste plek worden genomen. Je netwerkt en overlegt veel met de bestuurders van de organisaties en de lagen direct daaronder.

Als programmamanager ben je de motor van de transformatie, degene die de organisatie belangen overstijgt en samenbrengt. Je stuurt op een integrale aanpak en waar mogelijk het integreren van processen, gegevens en systemen. Je bent dienstbaar aan (de opdracht van) het samenwerkingsverband, maar ook kritisch en onafhankelijk in je advisering.

Als programmamanager ken je de verschillende perspectieven van de partners, de financiers en het belang van de burgers van Eemland en weet deze constructief samen te brengen om optimale integrale zorg en ondersteuning in Eemland te bevorderen. Je overziet het speelveld van het samenwerkingsverband en kunt dwarsverbanden aanbrengen. Je bent bekend met de thema’s (chronische aandoeningen, spoedzorg, kwetsbare ouderen, preventie, psychische kwetsbaarheid en arbeidsmarkt) en hebt een visie op wat nodig is om deze thema’s verder te brengen.

Je taken bestaan o.m. uit:
• Aansturen processen van het Tactisch Overleg (TO) en het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) (voorbereiding agenda’s, opvolging actiepunten, meedenken verslaglegging);
• Bewaken onderlinge verbinding en nakomen afspraken (mijlpalen scherp houden, evenals de stappen en betrokkenen die nodig zijn om deze te behalen en hier proactief op acteren);
• Faciliteren van de prioritering en realisatie van projecten:
o Keuzeprocessen in het TO en RBO aansturen;
o Projecten duidelijk (te laten) definiëren, vervolgen, opzetten, uitwerken, monitoren en borgen;
o Verbindende schakel met overstijgende werkgroepen/thema’s, zoals communicatie en Digitaal Netwerkplatform (DNP);
• Regie/redactie over het bijstellen regioplan, opstellen van transformatieplannen en aanvragen voor transformatiemiddelen en de daaruit volgende externe verantwoording;
• Organiseren van activiteiten (strategiemiddagen, themabijeenkomsten);
• Alert zijn op rolinvulling, groepsprocessen, geven van feedback en ongevraagd advies;
• Afstemmen van samenwerking binnen de regio met bovenregionale en landelijke initiatieven, onder andere vanuit het IZA;
• Aanhaken bij en vertegenwoordiging van Eemland in bovenregionale overleggen/bijeenkomsten.

Wie wij zoeken
We zoeken een ervaren programmamanager die aangaat op de ambities in Eemland en sterk gelooft in het belang van de transitie die in deze regio voortvarend in gang is gezet. Een overtuigd idealist die de urgentie voelt, maar zich ook terdege bewust is van de impact van veranderingen op individuele medewerkers en van de taaiheid van sommige processen en systemen. Je herkent jezelf in het beeld van een optimistische, vasthoudende doorzetter die graag resultaten boekt.

Vereisten zijn:
• Je werkt op academisch niveau.
• Je hebt binding met de regio Eemland en bent bij voorkeur werkzaam bij één van de samenwerkingspartners van Samen Sterker Eemland.
• Je hebt ervaring met de complexiteit van netwerksamenwerking.
• Je hebt aantoonbaar kennis en ervaring met verandermanagement.
• Je bent bekend met de transformatieopgaven en beschikt over kennis over de actuele ontwikkelingen in de zorg en het sociaal domein.
• Je hebt een antenne voor kansrijke (zorg)innovaties en verbeterideeën die bijdragen aan de ambities van Samen Sterker Eemland.
• Je bent benaderbaar, communicatief vaardig en verbindend.
• Je hebt gevoel voor (lokale) politieke verhoudingen en de governance in de zorg.
• Je kunt makkelijk schakelen op verschillende niveaus.
• Je kunt zowel dienend als sturend zijn in je rol van programmamanager.

Kandidaten vanuit een organisatie die aangesloten is bij Samen Sterker hebben voorrang op externe kandidaten.

Het aanbod voor de beste kandidaat
Een uitdagende en afwisselende rol in een dynamische en inspirerende omgeving. Je kunt deel uitmaken van een vooruitstrevend samenwerkingsverband dat veel gaat betekenen voor de inwoners van Eemland -en een voorbeeldrol kan zijn op nationaal niveau.

Je komt te werken met een diverse groep gemotiveerde en samenwerkingsgerichte collega’s uit verschillende domeinen van Samen Sterker Eemland. Dat biedt volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.

Het betreft een functie voor 32 – 36 uur per week. Hybride werken is mogelijk. De functie is ingeschaald in FWG 70 (CAO GGz/Ziekenhuis: €4.858 tot €7.231 per maand).

Reactie
VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Philip Backx en Jan Willem ten Hagen zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het formulier op onze website: https://voor.nl/vacatures/1297/programmamanager-samen-sterker

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens graag kennis in een persoonlijk live gesprek. Deze live VOORgesprekken vinden plaats op maandag 20 en vrijdag 24 november a.s. in het midden van het land.

De selectiegesprekken bij Samen Sterker vinden plaats op vrijdag 8 december.

Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Samen Sterker draagt zorg voor de kosten van de aanvraag.

*Het netwerk Samen Sterker Eemland bestaat uit:
• Meander Medisch Centrum
• Huisartsen Eemland
• Zilveren Kruis Zorgkantoor en Zilveren Kruis zorgverzekeraar.
• VVT-organisaties: Beweging 3.0, Silverein, De Haven, Amaris, Accolade Zorg, De Koperhorst, Zorggroep Charim, King Arthur Groep, St. Pieters en Bloklands Gasthuis en Moriahoeve.
• Gemeenten: gemeente Amersfoort, gemeente Leusden, gemeente Nijkerk, gemeente Bunschoten, gemeente Woudenberg, gemeente Soest, gemeente Eemnes en de gemeente Baarn.
• GGZ-organisaties: GGZ Centraal, Eleos, Psymens, MoleMann, Jellinek, Indigo, de Waag, De Hoop GGZ en Vitaal GGZ.

Published On: 3 november 2023Categories: nieuwsViews: 819