Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Update verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra

Enige tijd geleden vond de startbijeenkomst van het verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra plaats. Dit is een opdracht vanuit het integraal zorgakkoord dat we binnen Samen Sterker Eemland vormgeven in het thema psychische kwetsbaarheid.  De afgelopen tijd was het wat stil rond het verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra, maar er is zeker niet stil gezeten. In deze update brengen we je op de hoogte van de voortgang rond het verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra en lees je wat je de komende tijd kunt verwachten.

Het was een grote bijeenkomst met ruim 60 deelnemers uit de verschillende domeinen. We hebben toen samen nagedacht over het verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra, wat het moet opleveren, waar we over na moeten denken en wat belangrijke kansen zijn.  De bijeenkomst heeft uitkomsten opgeleverd wat betreft samenwerking, proces, methode, ondersteuning en organisatie. Het werd niet duidelijk voor welke doelgroep wij een verkennend gesprek willen organiseren. Daarom is besloten om met een kernteam verder onderzoek te doen.

Kernteam

Binnen Samen Sterker Eemland zijn vanuit Huisartsen Eemland, gemeente Amersfoort en de ggz-partners professionals aangewezen die samen het kernteam vormen onder leiding van de themacoördinator. Zij brengen in kaart wat in regio Eemland de visie en ambitie is ten aanzien van het verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra en hoe dit zich verhoudt tot de kaders die gegeven worden vanuit het integraal zorgakkoord. Daarnaast willen zij meer zicht krijgen op de knelpunten in de samenwerking tussen sociaal domein, huisartsen en ggz. De deelnemers van de startbijeenkomst hebben eerder de mogelijkheid gehad om knelpunten in de samenwerking aan te geven. Ook die punten worden meegenomen in de analyse. Op basis van de analyse wordt aan het einde van dit kalenderjaar een projectplan opgeleverd waar we in 2024 aan de slag kunnen.

Werkgroepen en regioplan

In de startbijeenkomst is genoemd dat we na de zomer zouden starten met werkgroepen om de processen van het verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra in kaart te brengen. De afgelopen maanden hebben ons geleerd dat die planning te ambitieus en niet realistisch is. Op dit moment is Samen Sterker Eemland gericht op het opstellen van een regioplan. Tijdens de drie werksessies die hiervoor worden georganiseerd staat bij de deelsessie over het thema psychische kwetsbaarheid ook het verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra op de agenda. Dit betekent dat een deel van de analyse voor dit thema in het regioplan wordt verwerkt.

Een van de opgaves in het integraal zorgakkoord is om een netwerkstructuur te ontwikkelen in de samenwerking tussen het sociaal domein, huisartsen en ggz. In die structuur kunnen verschillende projecten binnen het thema psychische kwetsbaarheid aan elkaar verbonden worden. Dat geeft het project verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra de mogelijkheid om aan te sluiten bij lopende initiatieven, een van de genoemde kansen in de startbijeenkomst! Een goede reden voor het kernteam om ook daarin de mogelijkheden te onderzoeken.

Wordt vervolgd!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published On: 19 september 2023Categories: nieuws, Psychische kwetsbaarheidViews: 323