Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Update uitwerking integraal zorgakkoord en oplevering regiobeeld

Deze weken wordt er door verschillende gezondheidspartners gewerkt aan het opleveren van een regiobeeld voor de regio Utrecht, met daarin aandacht voor de subregio Eemland.

Het regiobeeld bestaat uit een basisbeeld dat inzicht moet geven in enerzijds de capaciteit en prestaties van de gezondheidszorg in de regio en anderzijds de prognoses en ontwikkelingen in zorgbehoefte en andere relevante aspecten van inwoners. Naast het basisbeeld van feiten en cijfers omvat het een duiding van deze informatie. De realisatie van dit regiobeeld is een directe opdracht vanuit het integraal zorgakkoord, om zo een goede basis te creƫren om te werken aan een toekomstbestendige zorg in de regio Eemland.

Voor de regio Utrecht is het basisbeeld grotendeels beschikbaar gesteld vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat als fundament dient voor het regiobeeld Utrecht. Deze weken wordt er gewerkt aan het toevoegen van informatie over de subregio Eemland. Naast informatie over Eemland bevat het regiobeeld straks ook informatie over de andere gemeenten in de regio Utrecht.

Het concept regiobeeld wordt binnenkort met de partners van Samen Sterker Eemland gedeeld, om te helpen bij het duiden van de informatie en aan te scherpen waar nodig. De planning is om eind juni het definitieve regiobeeld te presenteren.

Van regiobeeld naar regioplan
Het regiobeeld dient vervolgens als basis om een goed regioplan voor de subregio Eemland te maken om uitvoering te geven aan het integraal zorgakkoord. In het regioplan staan de belangrijkste gezamenlijke opgaven die met prioriteit opgepakt moeten worden. Dit wordt dan ook het richtinggevende document voor Samen Sterker en de domeinoverstijgende samenwerking. Er wordt in het regioplan ook beschreven op welke manier we dat met elkaar gaan organiseren. Het regioplan moet eind 2023 af zijn.

Published On: 23 mei 2023Categories: nieuwsViews: 269