Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Inwoner Lucas Koch over de werksessies van het regioplan

Tijdens de werksessies van Samen Sterker waren verschillende inwoners vanuit Eemland aanwezig om mee te denken. Hun inbreng was zeer waardevol voor Samen Sterker Eemland. Hoe kijken inwoners terug op deze werksessies? We vroegen het aan Lucas Koch, betrokken bij het burgerinitiatief Door Achterveld Voor Achterveld (DAVA).

Hoe kijkt u terug op de werksessies van Samen Sterker voor het regioplan?

Als betrokken burger heb ik deelgenomen aan alle drie de werksessies van Samen Sterker. Hierbij merkte ik dat de andere invalshoek die ik met mijn opmerkingen leverde in goede aarde viel bij de overige deelnemers. Er was een open discussie met werkers in het veld. Tijdens de sessies was duidelijk waar naar toe werd gewerkt. De samenvattingen waren to the point. De inwoner werd gehoord en kon zijn/haar steentje bijdragen.

 Hoe bent u betrokken geraakt als inwoner bij de werksessies van Samen Sterker?

Als voorzitter van Stichting Omzien naar Elkaar, het provinciale netwerk van burgerinitiatieven, was ik op de hoogte van het opgestelde regiobeeld en het aanstaande zijn van het maken van een regioplan. Zelf wonend in Achterveld en een eigen burgerinitiatief (DAVA) leidend, heb ik contact gezocht en ben ik via de regionaal coördinator van Eemland uiteindelijk in contact gekomen met de programmamanagers van Samen Sterker. Met hen heb ik afgesproken zelf aan de werksessies deel te nemen en een aantal actieve burgers te motiveren om ook deel te nemen aan de sessies, hetgeen gelukt is. Uiteindelijk zijn we met zo’n 15 inwoners in wisselende samenstelling betrokken geweest.

Wat is het belangrijkste dat u als inwoner aan Samen Sterker wil meegeven?

Zoals besproken is een van de problemen de arbeidsmarkt. Burgerinitiatieven werken over het algemeen met vrijwilligers die gemotiveerd zijn om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van hun eigen leefomgeving. Deze mensen moeten elkaar kunnen inspireren. Een vaste ontmoetingsruimte, waar ze meteen hun vrijwilligersactiviteiten ook kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld in een buurthuiskamer, is niet alleen goed voor het psychosociaal welbevinden van de vrijwilliger, als voor de mensen die gebruik maken van de faciliteiten. Dit draagt bij aan positieve gezondheidszorg op een zeer kosten effectieve manier. Dus stimuleer het ontstaan van dergelijk ontmoetingscentra in de eigen buurt.

Published On: 20 november 2023Categories: nieuwsViews: 308