window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-248603622-1');

Taskforce Wachttijden

In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) bestaan wachtlijsten waardoor mensen vaak lang moeten wachten voordat zij de juiste zorg krijgen. Regio Utrecht, waar Eemland onderdeel van is, dringt de wachtlijsten terug door samenwerking in het netwerk te bevorderen door middel van de Taskforce Wachttijden. Binnen de Taskforce wordt samengewerkt door bestuurders van GGz Centraal, Altrecht, PsyQ en Indigo, het sociaal domein, huisartsen en andere zorgpartijen. De samenwerking heeft geresulteerd in de Regionale Overlegtafel en de Samenwerkingsovereenkomst. Deze zijn tot stand gekomen doordat ggz-partijen, huisartsen en de buurtteams samen om tafel gingen om de knelpunten in de in-, door- en uitstroom aan te pakken. Nieuwe projecten binnen de Taskforce Wachttijden richten zich op de door- en uitstroom om meer ruimte voor instroom te creëren.

Dit project draagt bij aan

 • De juiste zorg op de juiste plek
 • Goede kwaliteit van zorg en ondersteuning
 • Toegankelijke en betaalbare zorg
 • Werkplezier van professionals

Samenwerking

Regionale Overlegtafel – Een wekelijks overleg waarbij een verwijzer een anonieme casus kan bespreken als niet duidelijk is waar deze persoon de best passende zorg op korte termijn kan krijgen.
Transfertafel – Maandelijks overleg waarin de wachttijden, instroom mogelijkheden en capaciteit binnen de ggz-partijen besproken wordt.
Samenwerkingsovereenkomst – Een overeenkomst tussen de partners waarin beschreven staat op welke wijze we samenwerken op het gebied van in-, door- en uitstroom van cliënten, zodat dit zo soepel mogelijk verloopt en medewerkers weten wat zij kunnen verwachten bij overname.
Door- en Uitstroomproject – In dit project wordt een regio visie ontwikkeld op het gebied van door- en uitstroom, zodat behandelingen niet langer duren dan nodig is en inwoners soepel kunnen doorstromen naar andere plekken in de keten, zoals bijvoorbeeld het buurtteam of de POH-GGZ van de eigen huisarts

Contactgegevens

Linda Honig
GGZ Centraal
e-mail

Partners

 • Huisartsen Eemland

 • GGz Centraal

 • Wijkteam Amersfoort

 • Arkin (vertegenwoordigt door NPI en Sinaï Centrum)

 • Indigo

 • GGz Hulp Online

 • De Waag

Links/downloads

Informatie over de verschillende projecten is te vinden via onderstaande links:

gerelateerd

Oncolokaal en Samen Sterker Eemland gaan samen verder

Drie jaar geleden is OncoLokaal ontstaan uit een initiatief van zorgprofessional Caspar Tittse en ervaringsdeskundige Désiré Paschedag. Het is uitgegroeid tot hét oncologiezorgnetwerk waar verschillende partijen en (zorg)professionals uit [...]

OncoLokaal

Thema: Chronische aandoeningen OncoLokaal OncoLokaal is het oncologiezorgnetwerk waar verschillende partijen en (zorg)professionals uit de regio Eemland samenwerken. Zij werken samen aan het zichtbaar maken [...]

Terugkijken: online seminar kwetsbare ouderen

Afgelopen dinsdag 6 juni vond het online seminar plaats over het thema kwetsbare ouderen. Geïnteresseerden zorgprofessionals uit Eemland werden bijgepraat over de ontwikkelingen binnen de regionale samenwerking rondom kwetsbare [...]

2022-11-08T15:31:49+01:0030 september 2022|Categorieën: project themas, Psychische kwetsbaarheid|0 Reacties

Deel dit verhaal, kies je platform >