Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Strategiesessie regioplan Integraal Zorgakkoord

Hoe geven we binnen Samen Sterker Eemland invulling aan de gezamenlijke opdracht vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) om een regioplan te maken? En welke transformatie hebben we voor ogen? Dit waren de vragen die centraal stonden tijdens de tweede strategiesessie van dit jaar van de bestuurders en themacoördinatoren van Samen Sterker Eemland. Naast de leden van het Tactisch Overleg en Regionaal Bestuurlijk Overleg, waren ook inwonersparticipanten aanwezig.

Waar staan we nu en waar werken we naartoe in 2023?
Samen Sterker is al sinds 2021 onderweg, de meeste gezamenlijke thema’s zijn al uitgewerkt en gestart. Hierbij valt te denken aan: kwetsbare ouderen, preventie, spoedplein en chronische aandoeningen. Onlangs is het regiobeeld over de gezondheidssituatie in Utrecht opgeleverd. De conclusies uit dit regiobeeld geven zicht op waar we in Eemland domeinoverstijgend aan moeten werken, om zo de gezondheid voor de inwoners te verbeteren. Deze regionale opgaven, afspraken en oplossingen worden verwerkt in een zogenaamd regioplan. Dit plan moet uiterlijk 1 januari 2024 klaar zijn.

Een routekaart voor de komende maanden
Tijdens de sessie zijn de stappen om te komen tot dit regioplan afgestemd: hoe pakken we het écht samen op met alle (zorg)professionals en inwoners? Welke kansen zien we om wat we binnen Samen Sterker al doen nog verder te versterken, zodat we echt verschil kunnen maken voor de burgers in Eemland? Aan de hand van het thema preventie is verkend wat belangrijk is tijdens dit proces. Een presentatie van Anneke Hiemstra van Pharos over de gezondheidsverschillen in Nederland en het betrekken van inwoners bij preventieplannen, gaf daarbij veel inspiratie.

We zien het regioplan als een update van het Gezondheidsakkoord uit 2021 en daarmee een mooie stevige basis voor de samenwerking in de komende jaren. We kijken er dan ook naar uit om het regioplan met alle betrokken (zorg)partijen en een vertegenwoordiging van inwoners tot stand te brengen! We organiseren daarvoor dit najaar verschillende werksessies waar ook (zorg)professionals voor worden uitgenodigd. Meer informatie hierover volgt nog.

Published On: 10 juli 2023Categories: nieuwsViews: 404