Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Startbijeenkomst verkennend gesprek Samen Sterker Eemland

Op 30 mei vond de startbijeenkomst voor het verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra plaats. Bij de bijeenkomst waren vanuit 25 verschillende organisaties huisartsen, sociaal domein-medewerkers, ggz-medewerkers, ervaringsdeskundigen, leden van de wijkraad en de zorgverzekeraar aanwezig. De bijeenkomst was gericht op kennismaken, samenwerken en een start maken met het verkennend gesprek.

Een van de belangrijke speerpunten in het integraal zorgakkoord is het verstevigen van de samenwerking tussen huisartsen, het sociaal domein en de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Deze partijen willen onnodige instroom in de ggz voorkomen, maar ook de beschikbare ggz-capaciteit optimaal benutten. Het verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra is de werktitel voor een manier van werken die de partners binnen Samen Sterker in Eemland willen ontwikkelen om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar de juiste ondersteuning en/of zorg toe te leiden.

Tijdens de bijeenkomst zijn we gestart met de vraag: wat is het verkennend gesprek? Liesbeth van Gent van de Nederlandse GGZ nam ons mee in de kaders die het integraal zorgakkoord geeft op dit thema. Zij nam ons ook mee in een voorbeeld van de Ruwaard in de regio Oss en hoe het verkennend gesprek daar vorm krijg. Daarna gingen we aan de slag met werkvormen die ons op een andere manier naar het onderwerp lieten kijken.

Van daaruit gingen we terug naar de mogelijkheden en kansen die wij in de regio Eemland zien om het verkennend gesprek vorm te geven. Ondertussen werd er kennisgemaakt met elkaar en werd ook de huidige manier van samenwerken besproken.

We sloten de middag af met een netwerkborrel, zodat we nog even door konden praten met elkaar. De essentie van de middag is samen te vatten met: elkaar leren kennen, verkennen en samenwerken, en dat is wat we de komende tijd gaan doen!

Deze maand krijgen de ruim 60 deelnemers een terugkoppeling van de startbijeenkomst, daarna gaan we aan de slag in werkgroepen om aan het einde van dit jaar een projectplan op te leveren voor 2024. We houden je op de hoogte!

Published On: 13 juni 2023Categories: nieuws, Psychische kwetsbaarheidViews: 276