Spoedzorg

We willen ervoor zorgen dat iedere inwoner van regio Eemland 7 dagen per week, 24 uur per dag terecht kan met een acute zorgvraag. Er moet dan zo snel mogelijk noodzakelijke zorg beschikbaar zijn op de juiste plek. Als de situatie vervolgens weer onder controle is, moet deze patiënt ook zo snel mogelijk weer naar zijn of haar eigen omgeving terug kunnen keren. Het liefste naar huis of naar een tijdelijk opvang in de buurt.

Wij hebben de ambitie om de spoedzorg zo doelmatig mogelijk in te richten. Wij willen de acute zorgketen vanuit alle partners gezamenlijk inrichten op de regionale en bovenregionale vraag zodat patiënten 24/7 zo doelmatig mogelijk en op de juiste plek geholpen worden. Hiermee proberen wij voor mensen met een acute zorgvraag:
– goede triage en toeleiding naar passende zorg te organiseren;
– vlotte door- en uitstroom met (tijdelijke) opnamemogelijkheden beschikbaar te hebben door regionale en bovenregionale coördinatie;
– uitwisseling van relevante zorginformatie te realiseren;
– een spoedplein te realiseren; en
– een zorgpas te introduceren voor kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp.