Psychische kwetsbaarheid

Iedereen kan in het leven te maken krijgen met psychi(atri)sche klachten. Je voelt je dan kwetsbaar en kunt een steuntje in de rug gebruiken. We richten ons  op het omgaan met problemen die zich voordoen bij psychisch kwetsbare bewoners.

Ruim veertig procent van de Nederlanders heeft ooit psychische klachten gehad. Soms kort en soms langdurig. Wij richten ons vanuit het leidende principe van Positieve Gezondheid op het versterken van de veerkracht en het bevorderen van de kwaliteit van leven. Zoveel mogelijk meedoen in de samenleving voorkomt dat professionele ondersteuning en zorg nodig zijn.
Als zorg of ondersteuning wel nodig is, is dit makkelijk te vinden, toegankelijk, gericht op verschillende levensgebieden en aansluitend op de beleving en hulpvraag van de inwoner. Daarvoor is een sluitend, integraal aanbod nodig van zorg en welzijn dat flexibel meebeweegt met de ondersteuningsvraag van een inwoner met een psychische kwetsbaarheid en directe naasten.

Taskforce Wachttijden

De taskforce wachttijden richt zich op het bevorderen van de in-, door- en uitstroom van behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg. In regio Eemland werken we samen in de Regionale Overlegtafel om bewoners meteen op de juiste plek aan te melden voor behandeling of begeleiding. We hebben afspraken over doorstroom vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst en werken nu aan een regiovisie op behandelduur en uitstroom.

Herstelnetwerk Eemland

Het Herstelnetwerk Eemland is voor iedereen met een herstelwens. In dit netwerk werken verschillende organisaties samen, zoals GGZ Centraal, Indebuurt033, Kwintes, Leger des Heils en Abrona. Samen stellen zij activiteiten open voor iedereen. Deze zijn te vinden in onze activiteitenkalender. Voorbeelden zijn de WRAP-training en het vrijdagavondcafé.