Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Project Proactieve Zorgplanning in de regio afgerond. ‘De basis is er’

Eind 2024 werkt iedereen in de regio met de werkafspraken Proactieve Zorgplanning. Dé stip op de horizon van het project ‘Proactieve Zorgplanning in de regio’, één van de programma’s van Samen Sterker Eemland. Zodat alle inwoners van Eemland voor wie het nodig is, hebben nagedacht over hun wensen en grenzen voor toekomstige zorg en behandeling.

Het project is afgelopen maand afgerond. De ketenpartners hebben werkafspraken gemaakt over het voeren van gesprekken rondom proactieve zorgplanning, het vastleggen van de uitkomsten van dit gesprek én het overdragen van deze informatie naar betrokken zorgverleners.

Lieve van Vlijmen, projectleider: ‘In de wijk en in het verpleeg- en ziekenhuis is onderzocht of ze ook werken. En dat doen ze. Ik ben dan ook trots op dit resultaat. De basis is er. Tegelijkertijd is nog duidelijker geworden waar we aan moeten blijven werken. Zo is en blijft informatieoverdracht in de keten een aandachtspunt, vooral ook in spoedsituaties.’

Getoetst aan de praktijk
In pilots in het ziekenhuis en de wijk en in een dossieronderzoek in een verpleeghuis zijn de vernieuwde transmurale werkafspraken in de praktijk getoetst. Daarnaast zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle invoering in kaart gebracht en materialen ontwikkeld.

‘Voor bredere toepassing is goede gegevensuitwisseling in de keten essentieel’

Wat waren de conclusies uit de pilots en het dossieronderzoek en wat waren de ervaringen van patiënten en zorgprofessionals? Bekijk dit en meer in de Infographic Proactieve zorgplanning in de regio

Materialen Proactieve zorgplanning
Er is een handig stroomschema en patiëntfolder ontwikkeld om de zorgprofessional en patiënt te helpen bij het gesprek over wensen en grenzen. Het stroomschema voor de zorgprofessional geeft antwoord op de vragen: Welke stappen in proactieve zorgplanning zijn er? Wie doet wat in dit proces? Welke hulpmiddelen gebruiken we hierbij voor de professionals en de patiënt, wie legt wat op welk moment vast en wanneer wordt deze informatie op welke manier gedeeld?

Wat vind ik belangrijk? Hoe zien mijn laatste levensjaren eruit? Waar zou ik willen sterven? De informatie in de patiëntfolder helpt mensen na te denken over deze vragen én attendeert mensen erop dat ze erover in gesprek kunnen met hun zorgverlener.

Download de patiëntfolder.

Meer informatie
Houd de website en nieuwsbrief van Samen Sterker Eemland in de gaten voor het laatste nieuws. Abonneren kan hier.

Published On: 10 juli 2023Categories: Kwetsbare ouderen, nieuws, uitgelichtViews: 336