window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-248603622-1');

Thema:
Kwetsbare ouderen

Proactieve zorgplanning

Proactieve zorgplanning stelt mensen in staat hun levensdoelen en voorkeuren voor toekomstige medische zorg en behandeling te bepalen. Deze levensdoelen en voorkeuren kunnen zij bespreken met naasten en zorgverleners. Ze worden vastgelegd en indien nodig tussentijd herzien.
Wij maken met de verschillende ketenpartners (huisartsen, VVT en ziekenhuis) werkafspraken over het voeren van gesprekken rondom proactieve zorgplanning, het vastleggen van de uitkomsten van dit gesprek én het overdragen van deze informatie naar betrokken zorgverleners. Dit zodat alle relevante zorgverleners in de keten van de wensen op de hoogte zijn en zodat inwoners van Eemland ook in de laatste levensfase de juiste zorg op de juiste plek ontvangen, in lijn met wat van waarde en belangrijk is voor hen.

Dit project draagt bij aan

 • De juiste zorg op de juiste plek
 • Goede kwaliteit van zorg en ondersteuning
 • Toegankelijke en betaalbare zorg
 • Werkplezier van professionals

Samenwerking

We zetten in op het versterken van de onderlinge samenwerking in de regio. Dit doen we door een brede betrokkenheid te realiseren van zorgprofessionals (huisarts, gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg, wijkverpleging, medisch specialist, verpleegkundig specialist, specialist ouderen geneeskunde). We starten een pilot waarin deze afspraken laagdrempelig getoetst worden in de praktijk en verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast zetten we in op:
• Ontwikkeling van informatiemateriaal voor inwoners van Eemland over proactieve zorgplanning die regiobreed kan worden gebruikt.
• Aanbieden van multidisciplinaire scholing met betrekking tot proactieve zorgplanning.
• Het verbeteren van de mogelijkheden om digitale gegevensuitwisseling te ondersteunen met betrokkenen tot proactieve zorgplanning (in samenwerking met het Digitaal netwerkplatform binnen Samen Sterker).

Contactgegevens

Contactpersoon: Ilse Zuurhout
Themacoördinator kwetsbare ouderen
e-mail

Partners

 • Amaris

 • Beweging 3.0

 • De Haven

 • Silverein

 • Huisartsen Eemland

 • Meander Medisch Centrum

 • Netwerk Palliatieve Zorg

Links/downloads

gerelateerd

Oncolokaal en Samen Sterker Eemland gaan samen verder

Drie jaar geleden is OncoLokaal ontstaan uit een initiatief van zorgprofessional Caspar Tittse en ervaringsdeskundige Désiré Paschedag. Het is uitgegroeid tot hét oncologiezorgnetwerk waar verschillende partijen en (zorg)professionals uit [...]

OncoLokaal

Thema: Chronische aandoeningen OncoLokaal OncoLokaal is het oncologiezorgnetwerk waar verschillende partijen en (zorg)professionals uit de regio Eemland samenwerken. Zij werken samen aan het zichtbaar maken [...]

Terugkijken: online seminar kwetsbare ouderen

Afgelopen dinsdag 6 juni vond het online seminar plaats over het thema kwetsbare ouderen. Geïnteresseerden zorgprofessionals uit Eemland werden bijgepraat over de ontwikkelingen binnen de regionale samenwerking rondom kwetsbare [...]

2023-11-16T11:22:34+01:0024 november 2022|Categorieën: Kwetsbare ouderen, project themas|1 Reactie

Deel dit verhaal, kies je platform >