Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Proactieve zorgplanning krijgt vervolg

Zorgen dat alle inwoners van Eemland, voor wie het nodig is, hebben nagedacht over hun wensen en grenzen voor toekomstige zorg en behandeling. Daar werken de ketenpartners binnen het project Proactieve zorgplanning naar toe. Het project, dat in 2023 startte, krijgt nu een vervolg. De focus komt te liggen op doorontwikkeling en regiobrede invoering.

Eind 2023 werd de eerste fase van het project afgerond. De ketenpartners (huisartsenpraktijken, ziekenhuis en vvt-instellingen) maakten regionale transmurale afspraken over het voeren van gesprekken rondom proactieve zorgplanning, het vastleggen van de uitkomsten van dit gesprek én het overdragen van deze informatie naar betrokken zorgverleners. In de wijk en in het verpleeg- en ziekenhuis is in pilots onderzocht of de afspraken ook daadwerkelijk werken.

Het project krijgt nu een vervolg. Het komende jaar ligt de focus op doorontwikkeling en regiobrede implementatie van de afspraken. Lieve van Vlijmen, projectleider: “Eerder hebben we al in de wijk en in het verpleeg- en ziekenhuis getoetst of de afspraken werken. En dat doen ze. Nu is het zaak om door te pakken met onder meer aandacht voor informatieoverdracht in de keten, ook in spoedsituaties, en voor het verdere concretiseren van de afspraken: wie voert precies welke gesprek en hoe registreren we eenduidig?”

De samenwerkingspartners van het project zijn: Beweging 3.0, De Haven, Silverein, Huisartsen Eemland, Meander Medisch Centrum en Netwerk Palliatieve Zorg.

Bekijk hier de regionale transmurale afspraken proactieve zorgplanning. Lees meer over het project Proactieve zorgplanning.

Published On: 1 juli 2024Categories: nieuwsViews: 83