Preventie

We willen bereiken dat mensen met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen weten om te
gaan en hun gezondheid bevorderen en beschermen. Ziekten, complicaties bij
ziektes en hulpvragen worden voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium
opgespoord.

Uiteraard is het leven niet maakbaar, maar we willen de juiste randvoorwaarden bieden aan inwoners om gezond en betekenisvol (samen) te leven. En om weerbaar te zijn wanneer zij op een vraag of probleem stuiten. Wanneer inwoners zelf regie voeren op hun gezondheid kan professionele ondersteuning en zorg (deels) worden voorkomen. Als dit wel nodig is, willen we de behoefte daaraan op tijd signaleren, integrale oplossingen zoeken die zo dichtbij (lokaal) en collectief mogelijk zijn en doen wat werkt. Daarbij houden we rekening met gezondheidsverschillen en gezondheidsvaardigheden en streven we naar kansengelijkheid.
In onze aanpak sluiten we aan bij het Nationaal Preventieakkoord waarbij roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik belangrijke thema’s zijn.

Valpreventie ouderen

Als ouderen ten val komen heeft dat vaak ernstige gevolgen voor hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en mobiliteit. Binnen het project valpreventie wordt gekeken hoe in goede en brede samenwerking zoveel mogelijk valincidenten bij ouderen kunnen worden voorkomen.