Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Over het Herstelnetwerk

2024 is het jaar waarin we het Herstelnetwerk breed willen presenteren als hét herstelinitiatief van regio Eemland. Na een onderzoek en opstartperiode is het nu tijd voor actie en doorontwikkeling. Ondanks dat het jaar pas een kleine twee maanden onderweg is, is er al heel wat gebeurd. Mede dankzij de komst van ‘de Stille Strijd’ van Saskia Stolz op het Eemplein, wordt de zichtbaarheid van het Herstelnetwerk steeds groter.

In januari zijn we gestart met het leggen van verbindingen met externe partijen, omdat we als Herstelnetwerk de wens hebben ons breed in de regio in te bedden. Daarom hebben we werkbezoeken afgelegd bij Mind en Hoofdzaak } werk. Voor dit moment heeft dat opgeleverd dat we onderzoeken hoe we als Herstelnetwerk een verbinding kunnen maken met het werkcentrum regio Amersfoort en gaan we in de komende periode op bezoek bij herstelinitiatieven op andere plekken in Nederland.

Februari zijn we gestart met een strategiesessie voor de organisaties die betrokken zijn bij het Herstelnetwerk en dus het mentaal gezondheidsnetwerk. In die bijeenkomst is door de bestuurders bevestigd dat we de doorontwikkeling van het Herstelnetwerk in de regio belangrijk vinden en daar allemaal ons steentje aan willen bijdragen. De deelnemende organisaties geven daarmee hun medewerkers ruimte om zich in te zetten voor het Herstelnetwerk, volgens de plannen die we met elkaar hebben opgesteld.

Van 12 tot 26 februari stond ‘de Stille Strijd’ van Saskia Stolz op het Eemplein. ‘De Stille Strijd’ staat symbool voor de innerlijke strijd die jongeren voeren. Vaak weten jongeren niet waar ze terecht kunnen met hun vragen en problemen of durven ze er niet over te praten. Dit kan leiden tot mentale klachten als depressie, angst en soms suïcidaliteit. Naast aandacht voor deze problematiek is het beeld bedoeld om te informeren over het belang van openheid rond het thema suïcidaliteit. Openheid is vaak de eerste stap naar herstel.

Rond de komst van ‘de Stille Strijd’ zijn verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder een activiteitenmarkt waaraan het Herstelnetwerk deelnam. Daarnaast organiseert het Herstelnetwerk een masterclass in maart met de titel: woorden geven aan gevoel bij suïcidaliteit, onder begeleiding van het suïcide preventiecentrum. Een doel van dit jaar is om de activiteiten van het Herstelnetwerk beter onder de aandacht te brengen en meer bekendheid aan dit netwerk te geven. Ondersteunend daarvoor hebben we een praatplaat ontwikkelt die in één overzicht laat zien wat het Herstelnetwerk is. Daarnaast gaan we verder met het aansluiten van activiteiten op het aanbod, uitbreiding in de regio, onderzoeken we de effecten van het Herstelnetwerk en willen we steunpunten en inloopmogelijkheden creëren. Er is genoeg te doen!

Heb je vragen over het Herstelnetwerk, die niet in deze nieuwsbrief beantwoord worden of opmerkingen die je graag wil delen, stuur een mail naar Herstelnetwerk@amersfoort.nl

Published On: 26 februari 2024Categories: nieuwsViews: 321