Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland in de steigers

Op vrijdag 2 december kwam de projectgroep Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland (ONTiE) bijeen om een finale klap te geven op werkafspraken die de afgelopen periode vorm hebben gekregen. Werkafspraken die ervoor zorgen dat specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen samen de zorg voor kwetsbare ouderen in regio Eemland goed kunnen organiseren.

Door expertise op het gebied van ouderenzorg goed in de eerste lijn te organiseren, krijgen ouderen de juiste zorg op de juiste plek. Via de huisarts wordt, wanneer nodig, hulp ingeschakeld van een specialist ouderengeneeskunde. Ook kan de specialist ouderengeneeskunde aansluiten bij een multidisciplinair overleg om mee te denken in een casus. Hierdoor zijn ziekenhuisopnames en doorverwijzingen naar een specialist in het ziekenhuis minder frequent noodzakelijk en worden crisissituaties voorkomen of sneller opgelost.

Binnenkort start de invoeringsfase. Jaar 2023 wordt gebruikt om de hernieuwde werkafspraken in de praktijk toe te passen en waar nodig aanvullende werkafspraken te maken. Houd de nieuwsbrief van Samen Sterker in de gaten voor het laatste nieuws over ONTiE.

Samen Sterker
ONTiE is één van de samenwerkingsprojecten binnen Samen Sterker. Samen Sterker is een domeinoverstijgend netwerk van huisartsen, zorginstellingen, gemeenten, het zorgkantoor en een zorgverzekeraar in regio Eemland. De bedoeling van het gezondheidsakkoord is om goede, betaalbare en toegankelijke zorg en ondersteuning voor alle inwoners van Eemland te organiseren.

Published On: 5 december 2022Categories: Kwetsbare ouderen, nieuwsViews: 579