Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Ontmoet programmamanager Larissa Frank

Binnen Samen Sterker Eemland vindt samenwerking plaats met veel verschillende betrokkenen. Deze keer is het woord aan Larissa Frank. Sinds april 2022 is Larissa Frank programmamanager van het Gezondheidsakkoord voor de regio Eemland Samen Sterker. Zij werkt samen met een vast team vanuit de gezondheidspartners.

Wat spreekt jou aan in het samenwerkingsverband Samen Sterker?

“Het spreekt mij aan dat de netwerkpartners bij Samen Sterker sterk gemotiveerd zijn om tot betere regiosamenwerking en preventie te komen. Er is al veel samenwerking tussen organisaties en er lopen veel projecten. Maar er is een grote ambitie om tot samenhang tussen projecten te komen en tot oplossingen die het verschil gaan maken over organisatiegrenzen heen. Denk aan thema’s als Psychische Kwetsbaarheid, Chronische Aandoeningen of Spoedzorg. Die intensieve samenwerking moet er zijn, vinden alle betrokkenen. Het gaat om ondersteuning en zorg voor iedereen die dat nodig heeft in Eemland, ook in de toekomst”.

Waar staat Samen Sterker nu?

“In het Gezondheidsakkoord Samen Sterker Eemland is de ambitie weergegeven voor de komende jaren en de organisatie van de samenwerking. Inmiddels is de aandacht verlegd van het gezondheidsakkoord naar de inhoudelijke programma ontwikkeling. Het aantal projecten dat wordt ingebracht groeit. De website van Samen Sterker Eemland wordt de komende periode dan ook per thema aangevuld met lopende Samen Sterker projecten. Ook voeren we een verkenning uit naar projecten en overlegstructuren in de regio Eemland. Dit helpt om scherp te stellen aan welke projecten Samen Sterker verder kan bijdragen. Verder onderzoeken we op dit moment hoe we inwoners, cliënten of patiënten het komende jaar meer kunnen betrekken bij de planvorming van Samen Sterker Eemland.”

Waar hoop je dat Samen Sterker over 5 jaar staat?

“Over 5 jaar hoop ik dat te merken is dat de beweging naar betere regiosamenwerking en preventie is ingezet. Het zou mooi zijn best practices te delen waarmee het verschil wordt gemaakt voor inwoners en patiënten. Best practices die te groot zijn voor de verantwoordelijke partijen om ieder voor zich aan te kunnen en waar je elkaar voor nodig hebt. Daarnaast hoop ik dat er bewustwording en inzicht is in de randvoorwaarden en organisatie om dit met alle betrokken partijen toekomstbestendig te organiseren en dat Samen Sterker dan profiteert van wat we nu hierover leren.”

Gepubliceerd Op: 7 oktober 2022Categorieën: nieuws, uitgelichtViews: 221