Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Netwerkzorg in de regio

Hoe zetten we netwerkzorg in de regio in om te komen tot passende zorg? Deze vraag stond centraal in de deelsessie Netwerkzorg in de regio. Aan de hand van voorbeelden van samenwerkingsverbanden, zoals Oncolokaal, kregen de deelnemers inzicht in hoe er kan worden samengewerkt op lokaal of wijkniveau. Ook keken de deelnemers vooruit naar de opdrachten die er liggen om de eerstelijnszorg Eemland te versterken. Daarbij bespraken ze hoe het lokale netwerk kan worden ondersteund vanuit Samen Sterker Eemland en het toekomstige Eerstelijnssamenwerkingsverband.

Kansen voor succesvolle netwerkzorg in Eemland
Vanuit de theorie en onderzoek is een aantal succesfactoren voor netwerken bekend. Bijvoorbeeld het hebben van een doel en een visie, leiderschap en de goede samenstelling van een netwerk. De deelnemers gingen met elkaar in gesprek over de kansen die er in Eemland liggen voor een succesvol netwerk.

Tot slot was er een tafelgesprek met Celine de Geus van Wijksamenwerkingsverbanden Eemland, Simone Fens, projectleider chronische aandoeningen bij Samen Sterker Eemland en Désiré Paschedag van Oncolokaal.

Meer over netwerkzorg en het thema chronische aandoeningen lees je op de projectpagina.

Published On: 18 april 2024Categories: nieuwsViews: 125