Kwetsbare ouderen

Het aantal kwetsbare ouderen in Eemland groeit. Wij zetten in op zelfredzaamheid, zodat zij zelfstandig en vitaal in de eigen omgeving blijven wonen en de eigen regie op gezondheid en een betekenisvol leven behouden.

Kwetsbare ouderen hebben goede zorg en ondersteuning nodig. Door in te zetten op vroege signalering van een mogelijke zorg- of welzijnsvraag hebben we de oudere die hulp nodig heeft eerder in beeld en zorgen we ervoor dat zij langer thuis kunnen blijven wonen, in de eigen vertrouwde omgeving. Meander Medisch Centrum, de instellingen voor verpleging en verzorging (VVT), de huisartsen, de thuiszorg en welzijnsorganisaties werken samen om de juiste zorg op de juiste plek te bieden, waardoor onnodige ziekenhuisopnames of behandelingen worden voorkomen. Zo zorgen we ervoor dat ouderen in Eemland een betekenisvol leven leiden en onderdeel blijven van hun buurt of gemeenschap.

Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland (ONTiE)

Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in de regio Eemland werken samen om de zorg voor kwetsbare ouderen goed te organiseren. Door expertise op het gebied van ouderenzorg goed in de eerste lijn te organiseren, krijgen ouderen de juiste zorg op de juiste plek.

Proactieve zorgplanning

Om voor kwetsbare ouderen goed in kaart te hebben wat levensdoelen en voorkeuren voor toekomstige medische zorg en behandeling zijn, werken huisartsen, instellingen voor verpleging en verzorging (VVT) en het ziekenhuis samen. Door dit goed te organiseren krijgen ouderen de juiste zorg op de juiste plek.